Neidio i'r prif gynnwy

Canolfan Ffibrosis Systig Oedolion Cymru Gyfan

"Ein nod yw darparu amgylchedd cyfeillgar a gofalgar i'n holl gleifion yn safle'r ysbyty, gan sicrhau'r therapi optimaidd priodol a'r ansawdd bywyd gorau i bob un claf."

Mae Canolfan Ffibrosis Systig (FfS) Oedolion Cymru Gyfan yn Ysbyty Athrofaol Llandochau.  

Ar hyn o bryd, darparwn ofal FfS arbenigol i fwy na 280 o gleifion o bob cwr o Gymru. Hon yw'r unig ganolfan FfS i oedolion yng Nghymru, ac rydym yn ymdrechu o hyd i fodloni anghenion y cleifion dan ein gofal heddiw ac yn y dyfodol.