Neidio i'r prif gynnwy

Amseroedd Ymweld â Wardiau YALl

I ddiogelu ein cleifion a'n staff yn ystod pandemig COVID-19, mae pob ymweliad drwy apwyntiad yn unig. Darllenwch ragor am drefnu ymweliad

 

Switsfwrdd: 029 2071 1711

Darperir amseroedd ymweld fel canllaw yn unig, ac fe allant amrywio. Cysylltwch â'r ward berthnasol i gadarnhau cyn ymweld.  

 

Ward 
Amseroedd Ymweld
Cysylltu â'r Ward
Ydy Blodau'n Cael eu Caniatáu?
Anwen (Llawr Cyntaf)
Llawdriniaeth ar y Fron
2.00 pm i 4.00 pm
6.00 pm i 8.00 pm
Anwen: 029 2071 6040 Nac ydyn
Bethan (Llawr Cyntaf)
Ward Uned Dibyniaeth Fawr yr Uned Gofal Dwys
6.00 pm i 8.00 pm yn ystod yr wythnos
2.00 pm i 8.00 pm ar benwythnosau
029 2071 6092 Nac ydyn
Delyth (Llawr Cyntaf)
2.00 pm i 4.00 pm
6.00 pm i 8.00 pm
029 2071 6035 Nac ydyn
Uned Llanfair, Gwasanaethau Iechyd Meddwl Oedolion      
Ward Daffodil (E16 gynt) Gwasanaethau Iechyd Meddwl Pobl Hŷn
2.00 pm i 4.00 pm
6.00 pm i 8.00 pm
029 2182 4505 / 4506 / 4507 Ydyn
Ward Meadow - Gofal Cymhleth Iechyd Meddwl Oedolion 10.30 am i 8.00 pm 029 2182 4511 Ydyn
Uned Gofal Lefel Uwch (ECU)
2.00 pm i 4.00 pm
6.00 pm i 8.00 pm
 
Amseroedd Pryd Bwyd Gwarchodedig
Brecwast:
8.00 am i 9.00 am
Cinio: 12.00 pm i 1.00 pm
Swper: 5.00 pm i 6.00 pm
ECU: 029 20715340 / 5360
Nac ydyn
Dwyrain 1 (Llawr Gwaelod)
(Uned Asesu Argyfyngau Meddygol neu MEAU)
2.00 pm i 4.00 pm
6.00 pm i 8.00 pm
 
Amseroedd Pryd Bwyd Gwarchodedig
Brecwast: 
8.00 am i 9.00 am
Cinio: 12.00 pm i 1.00 pm
Swper: 5.00 pm i 6.00 pm
Derbynfa MEAU: 029 2071 5215 / 5216
 
Ardal Frysbennu MEAU: 029 2071 6813 / 5958
 
Arhosiad Byr MEAU: 029 2071 5341 / 5208
Nac ydyn
Dwyrain 2 (Llawr Cyntaf)
2.30 pm i 4.30 pm
6.30 pm i 8.00 pm
029 2071 5342 / 5362 Nac ydyn
Dwyrain 4 (Llawr Cyntaf)
Ward Hilary
2.00 pm i 3.30 pm 
6.30 pm i 8.00 pm
029 2071 5345 / 5365 Nac ydyn
Dwyrain 6 (Llawr Cyntaf) 3.00 pm i 7.00 pm 029 2071 5346 / 5259  Nac ydyn
Dwyrain 7 (Llawr Gwaelod)
Adsefydlu Meddygol
2.00 pm i 4.00 pm
6.30 pm i 8.30 pm
Swyddfa'r ward: 029 2071 5530
Prif ward: 029 2071 5547
Nac ydyn
Dwyrain 8 (Llawr Cyntaf)
2.30 pm i 4.00 pm
6.00 pm i 7.30 pm
029 2071 5532 / 5548 Nac ydyn
Gorllewin 1 (Llawr Gwaelod)
Meddygaeth Gyffredinol
(ac Uned Endosgopi)
2.00 pm i 4.30 pm
6.00 pm i 8.00 pm
Derbynfa: 029 2071 5010
Gorsaf nyrsys: 029 2071 6481
Prif ward: 029 2071 6315
Nac ydyn

Gorllewin 2 (Llawr Cyntaf)
Gerontoleg Adsefydlu

2.00 pm i 4.00 pm (heblaw ar ddydd Llun, pan nad oes ymweliadau prynhawn) 
6.00 pm i 8.00 pm
029 2071 5363 Nac ydyn
Gorllewin 3 (Llawr Gwaelod)
2.00 pm - 4.00 pm
6.00 pm - 8.00 pm
029 2071 6485 / 6483 / 6487 Nac ydyn
Gorllewin 4 (Llawr Cyntaf)
3.30pm i 5.00pm / 6.00pm i 8.00pm yn ystod yr wythnos
1.30 pm i 5.00 pm / 6.00pm i 8.00pm ar benwythnosau
Amseroedd Pryd Bwyd Gwarchodedig:
12.00 canol dydd i 2.00 pm / 5.00 pm i 6.00 pm
Derbynfa: 029 2071 5818
Prif Nyrs y Ward: 029 2071 5037
Nac ydyn
Gorllewin 5 (Llawr Gwaelod)
Trawma ac Orthopaedeg
6.00 pm i 8.00 pm, ddydd Llun i ddydd Gwener
4.00 pm i 8.00pm, ddydd Sadwrn i ddydd Sul
 
Amseroedd Pryd Bwyd Gwarchodedig:
12.00 canol dydd i 1.00 pm     5.00 pm i 6.00 pm
029 2071 5007
029 2071 5657
Nac ydyn
Gorllewin 6 (Llawr Cyntaf)
Ward Resbiradol
3.00 pm i 4.00 pm     
6.00 pm i 8.00 pm
 
Amseroedd Pryd Bwyd Gwarchodedig:
12.00 canol dydd i 2.00 pm     5.00 pm i 6.00 pm
029 2071 5356 / 5376 Nac ydyn
Ward Charles Radcliffe ac Ardal Trolïau (Llawr Cyntaf) - Trawma ac Orthopaedeg 
6.00 pm i 8.00 pm yn ystod yr wythnos
2.00 pm i 8.00 pm ar benwythnosau
Est  6186 Nac ydyn
Canolfan Ffeibrosis Systig (Llawr Cyntaf)
10.00 am i 10.00 pm 029 2071 5599 / 5028 Ydyn
Ward Gwenwyn (Llawr Cyntaf) - gwenwynau,  tocsicoleg 2.00 pm i 8.00 pm 029 2071 5154 Nac ydyn
Uned MHSOP (Gwasanaethau Iechyd Meddwl i Bobl Hŷn)      
Dwyrain 10 (Llawr Cyntaf)
2.00 pm i 4.00 pm     
6.00 pm i 8.00 pm
02920 715744 / 5746
Ydyn
Dwyrain 12 (Llawr Cyntaf)
2.00 pm i 4.00 pm     
6.00 pm i 8.00 pm
029 2071 5680 / 5849 Ydyn
Dwyrain 14 (Llawr Cyntaf)
Coed y Felin gynt
2.00 pm i 4.00 pm     
6.00 pm i 8.00 pm
029 2071 5854 / 5856 Ydyn
Dwyrain 16 (Llawr Cyntaf)
(Coed y Nant gynt)
2.00 pm i 4.00 pm     
6.00 pm i 8.00 pm
029 2071 5670 / 5860 Ydyn
Dwyrain 18 (Llawr Cyntaf)

 

2.00 pm i 4.00 pm     
6.00 pm i 8.00 pm
029 2071 5679 / 6012 Ydyn
Uned Mynediad a Gwella 8.30 am i 4.30 pm 029 2071 5644 / 5805 Nac ydyn
 
Dilynwch ni