Neidio i'r prif gynnwy

Uned Mân Anafiadau - Ysbyty'r Barri

I gael at y Gwasanaeth Mân Anafiadau yn Ysbyty'r Barri, rhaid ichi Ffonio Ymlaen Llaw. Drwy ffonio CAV 24/7 ar 0300 10 20 247, bydd rhywun yn ymdrin â'r alwad ac yn gwneud asesiad cychwynnol. Byddwch yn cael galwad yn ôl gan glinigydd o fewn 20 munud os oes brys neu cyn pen awr os nad oes cymaint o frys. Os oes angen, byddwch yn cael apwyntiad yn yr Uned Mân Anafiadau. Dim ond y rhai sy'n ffonio ymlaen llaw a fydd yn cael eu derbyn gan yr Uned hon. Mae hyn yn benodol o bwysig oherwydd nid oes gennym yr un gallu yn y Barri ag sydd gennym yn YAC i sgrinio pobl sy'n cerdded i mewn am Covid-19.

Gellir trin yr anafiadau canlynol yn Uned Mân Anafiadau'r Barri:

  • briwiau a chrafiadau
  • ysigiadau
  • torri esgyrn breichiau neu goesau (toresgyrn)
  • cnoadau a phigiadau (gan gynnwys cnoadau dynol) 
  • clwyf heintiedig
  • mân anafiadau pen
  • problemau llygaid fel crafiadau neu rywbeth yn sownd yn y llygad.

Oriau Agor - dydd Llun i ddydd Gwener 8.30am - 3.30pm. 

Sylwch fod yr Uned ar gau bob dydd Sadwrn a dydd Sul.

Yr Uned Mân Anafiadau (BMIU)
Ysbyty'r Barri
Colcot Road
Y Barri
CF62 8YH

Dilynwch ni