Neidio i'r prif gynnwy

Canolfan Gwybodaeth a Chymorth Ysbyty'r Barri

Pile of question marks

GWYBODAETH BWYSIG

 

Rydym ar gau hyd y gellir ei ragweld oherwydd Covid-19.
We are closed for the foreseeable future due to Covid-19.


Ar gyfer pob ymholiad gwybodaeth, cysylltwch â:
For all information enquiries, please contact:

Sarah Davies
Hwylusydd y Ganolfan Gwybodaeth a Chymorth
Information and Support Centre Facilitator
Ffôn/Telephone: 07973715912
E-bost/Email: Cardiffandvale.patientinformation@wales.nhs.uk

 


 

Mae'r Ganolfan Gwybodaeth a Chymorth yn Ysbyty'r Barri yn ardal aros y Cleifion Allanol ac mae'n darparu gwybodaeth, cymorth a gwasanaeth cyfeirio i gleifion, ymwelwyr a staff ynghylch:  

  • iechyd a lles a'r gwasanaeth iechyd
  • gwasanaethau lleol i gefnogi eich anghenion iechyd a lles
  • gwasanaethau i helpu gyda chyngor ariannol a chyfreithiol
  • gwirfoddoli.

Mae'r Ganolfan ar agor rhwng 8.30am a 3.30pm, ddydd Llun i ddydd Gwener, ac mae aelodau o Dîm Profiad y Claf a gwirfoddolwyr ar gael yn gyffredinol rhwng 9.00am a 12.00pm i roi cymorth a chefnogaeth. 

Os ydych yn aelod o staff sy'n gweithio i'r Bwrdd Iechyd, neu'n un o'n cydweithwyr yn yr Awdurdod Lleol neu'r Trydydd Sector, ac fe hoffech bresenoldeb yn y Ganolfan, cysylltwch â Kay Holton ar 029 2074 5692 i gael rhagor o wybodaeth.

Barry Info Centre interior view Barry Info Centre bookshelves

 

Darllenwch ragor amdanom ni

 

Dilynwch ni