Neidio i'r prif gynnwy

Trawma ac Orthopedeg

Gwasanaeth Trawma ac Orthopedeg Caerdydd a'r Fro yw canolfan arweiniol y GIG yng Nghymru sy'n darparu amrywiaeth eang o driniaeth i filoedd o bobl.

Mae'r tîm llawfeddygol yn cyflawni mwy na 10,000 o lawdriniaethau bob blwyddyn - cymysgedd o weithdrefnau wedi'u cynllunio i wella iechyd ac ansawdd bywyd pobl a llawdriniaeth frys i achub bywyd ar gyfer pobl o Gaerdydd, Bro Morgannwg a ledled Cymru.

Mae hefyd yn gartref i CAVOC (Canolfan Orthopedig Caerdydd a'r Fro) a'r Uned Cleifion Mewnol Llawdriniaeth y Cefn a Thrawma - y mae'r ddwy ohonynt yn darparu gofal gwych mewn cyfleusterau o'r radd flaenaf.