Neidio i'r prif gynnwy

Maeth a Deieteg

Croeso i'r Gwasanaeth Therapi Maeth a Dieteg ar gyfer Caerdydd a Bro Morgannwg. 
Cynigiwn ystod eang o wasanaethau iechyd cleifion mewnol, cleifion allanol, cymunedol a chyhoeddus i gleifion y mae angen cymorth maethol arnynt ledled Caerdydd a'r Fro. 

Lleoliadau

Prif leoliadau'r gwasanaeth yw:

Ysbyty Athrofaol Cymru 02920 744294
Ysbyty Athrofaol Llandochau 02920 715281
Ysbyty'r Eglwys Newydd 02920 336576

Gwasanaeth Deieteg Cymunedol i Oedolion
Canolfan Iechyd Glan yr Afon

02920 668089

Gwasanaeth Deieteg Paediatrig Cymunedol
Ysbyty Dewi Sant

02920 536783

Mae'r Tîm Deieteg Iechyd Cyhoeddus yn gweithio o Ganolfan Iechyd Glan yr Afon. Nutrition.Skillsforlife.cav@wales.nhs.uk

02920 907699

Ceir hefyd wasanaeth deieteg yn Ysbyty'r Barri ac Ysbyty Rookwood.

 

Cadw Fi’n Iach

Mae tîm penodedig Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro o ddeietegwyr wedi datblygu adnodd digidol i ddarparu cymorth maethol i gleifion ar draws y rhanbarth.

Mae gan Cadw Fi’n iach wybodaeth am gynnal deiet iach, rheoli pwysau, bwyta gyda chyflyrau sy’n bodoli eisoes a chymorth i ofalu am ein hiechyd a’n lles ehangach.

Dilynwch ni