Neidio i'r prif gynnwy

Fferyllfeydd Cymunedol

Delwedd o Fferyllydd yn gwenu mewn Fferyllfa Gymunedol yng Nghaerdydd

Eich Fferyllydd lleol ddylai fod eich pwynt cyswllt cyntaf, a’ch Dewis Sylfaenol, i gael cyngor gofal iechyd a thriniaeth ar gyfer mân anhwylderau, fel peswch, annwyd, pen tost a dolur rhydd.

Mae eich Fferyllfa leol yn gallu gwneud cymaint mwy na dosbarthu eich meddyginiaeth ar bresgripsiwn; gallant gynnig cyngor, triniaeth ac ystod o wasanaethau clinigol y GIG sydd i gyd am ddim o’r eiliad y byddwch yn eu cyrchu, heb fod angen gweld eich meddyg teulu.

Nid oes angen i chi wneud apwyntiad i weld eich Fferyllydd Cymunedol bob amser; dewch o hyd i’ch fferyllfa leol gan ddefnyddio’r opsiwn chwilio isod a galwch heibio.

 

 

Dilynwch ni