Neidio i'r prif gynnwy

Bwrdd Clinigol Llawfeddygaeth

Mae gan Fwrdd Clinigol Llawfeddygaeth 5 cyfarwyddiaeth sy'n darparu nifer sylweddol o wasanaethau argyfwng a dewisol i drigolion Caerdydd a'r Fro.

Mae'r rhain yn cynnwys:

  • Trawma ac Orthopedeg 
  • Llawdriniaeth Gyffredinol 
  • Wroleg
  • Y Clust, Trwyn a'r Gwddf 
  • Llawdriniaeth Gên ac Wyneb
  • Offthalmoleg.

Yn ogystal â darparu gwasanaethau yn uniongyrchol i gymuned leol Caerdydd a'r Fro, mae'r Bwrdd Clinigol Llawfeddygaeth yn darparu nifer sylweddol o wasanaethau tu hwnt i'r boblogaeth leol, yn Ysbyty Athrofaol Cymru ac Ysbyty Athrofaol Llandochau.

Cyfarwyddiaeth Glinigol Arbenigedd Y boblogaeth dan sylw
Trawma ac Orthopedeg

Trawma cyffredinol

Trawma'r pelfis

Trawma i'r asgwrn cefn

Orthopedeg ddewisol

Llawdriniaeth arbenigol y troed a'r ffêr 

Llawdriniaeth arbenigol y llaw

Llawdriniaeth arbenigol y glun

Arthrosgopi'r glun

Llawdriniaeth arbenigol y pen-glin

Llawdriniaeth arbenigol yr ysgwydd

Llawdriniaeth bediatrig

Llawdriniaeth yr asgwrn cefn

Llawdriniaeth sgoliosis oedolion 

Caerdydd a'r Fro

De Cymru

De Cymru

De-ddwyrain Cymru

De-ddwyrain Cymru

De-ddwyrain Cymru

De-ddwyrain Cymru

De Cymru

De-ddwyrain Cymru

De-ddwyrain Cymru

De-ddwyrain Cymru

De Cymru

De-ddwyrain Cymru

Llawdriniaeth Gyffredinol a

Gwella Clwyfau

Llawdriniaeth sgoliosis bediatrig

Llawdriniaeth y fron

Llawdriniaeth fasgwlaidd ddewisol

Llawdriniaeth fasgwlaidd frys

Llawdriniaeth endocrin

Llawdriniaeth y colon a'r rhefr

Symbylu'r nerf sacrol

Llawdriniaeth bancreatig anfalaen

Llawdriniaeth gastroberfeddol uchaf 

Llawdriniaeth yr afu/iau

Llawdriniaeth gyffredinol frys

Gwella Clwyfau

Llawdriniaeth wroleg frys

Llawdriniaeth canser wroleg

Gwasanaethau ymataliaeth

Wroleg ddiagnostig

Llawdriniaeth nad yw ar gyfer canser

De-ddwyrain Cymru

Caerdydd a'r Fro

Caerdydd a'r Fro

De-ddwyrain Cymru

Cymru gyfan 

De Cymru

De Cymru

De-ddwyrain Cymru

De-ddwyrain Cymru

De Cymru

Caerdydd a'r Fro

 

Caerdydd a'r Fro

De-ddwyrain Cymru

Caerdydd a'r Fro

Caerdydd a'r Fro

Caerdydd a'r Fro

Gwasanaethau'r Pen a'r Gwddf

Llawdriniaeth gên ac wyneb

Llawdriniaeth orthognathig

Llawdriniaeth gymhleth canser y geg

Llawdriniaeth ENT oedolion

Llawdriniaeth ENT bediatrig

Meddygaeth awdiolegol

Llawdriniaeth y cochlea i oedolion

Llawdriniaeth y cochlea bediatrig 

Gwasanaethau offthalmoleg cyffredinol 

De-ddwyrain Cymru

De-ddwyrain Cymru

De-ddwyrain Cymru

Caerdydd a'r Fro

De-ddwyrain Cymru

Caerdydd a'r Fro

De-ddwyrain Cymru

De Cymru

Caerdydd a'r Fro

Wroleg

Llawdriniaeth wroleg frys

Llawdriniaeth canser wroleg 

Gwasanaethau ymataliaeth

Wroleg ddiagnostig

Llawdriniaeth nad yw'n ganser

Caerdydd a'r Fro

De-ddwyrain Cymru

Caerdydd a'r Fro

Caerdydd a'r Fro

Caerdydd a'r Fro


 

 

 

Gwasanaethau Amdriniaethol

Gwasanaethau Poen 

 

 

 

Gwasanaeth Poen Acíwt 

Gwasanaeth Poen Cronig

Cleifion allanol

Achosion dydd

Anesthesia

Asesiad cyn triniaeth

Anesthesia

Gwasanaethau i Ymddiriedolaethau eraill 

Dadebru

Dadebru

Addysg a hyfforddiant 

Asesiad cyn triniaeth

Achos dydd

Claf mewnol

Clinigau un stop

Profion CPEX testing

Theatrau

Prif theatrau

Llawdriniaeth arhosiad byr

Llawdriniaeth ddydd 

Gwasanaethau Sterileiddio

Uned Sterileiddio a Diheintio Ysbyty Athrofaol Llandochau

Uned Sterileiddio a Diheintio Ysbyty Athrofaol Cymru

Cyfleusterau dihalogi endosgopau


Tîm Rheoli'r Bwrdd Clinigol 

Cyfarwyddwr y Bwrdd Clinigol - Alun Tomkinson

Cyfarwyddwr Gweithrediadau - Mike Bond

Cyfarwyddwr Nyrsio - Linda Walker

Pennaeth Cyllid - Steve Hill

Pennaeth y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol - Lianne Morse
 

Skyline

 

 

Dilynwch ni