Neidio i'r prif gynnwy

Bwrdd Clinigol Llawfeddygaeth

Mae gan Fwrdd Clinigol Llawfeddygaeth 5 cyfarwyddiaeth sy'n darparu nifer sylweddol o wasanaethau argyfwng a dewisol i drigolion Caerdydd a'r Fro.

Mae'r rhain yn cynnwys:

  • Trawma ac Orthopedeg 
  • Llawdriniaeth Gyffredinol 
  • Wroleg
  • Y Clust, Trwyn a'r Gwddf 
  • Llawdriniaeth Gên ac Wyneb
  • Deintyddol
  • Offthalmoleg

Yn ogystal â darparu gwasanaethau yn uniongyrchol i gymuned leol Caerdydd a'r Fro, mae'r Bwrdd Clinigol Llawfeddygaeth yn darparu nifer sylweddol o wasanaethau tu hwnt i'r boblogaeth leol, yn Ysbyty Athrofaol Cymru ac Ysbyty Athrofaol Llandochau.


Tîm Rheoli'r Bwrdd Clinigol 
 

Cyfarwyddwr y Bwrdd Clinigol — David Scott-Coombes 

Cyfarwyddwr Gweithrediadau — Tina Bayliss

Cyfarwyddwr Nyrsio — Clare Wade

Pennaeth Cyllid — Steve Hill

Pennaeth y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol — Donna Davies

Rheolwr Cymorth Busnes  — Zoe Sweetman

 

Dilynwch ni