Neidio i'r prif gynnwy

Pwyllgor Cydraddoldeb

Mae'r Pwyllgor Strategaeth ac Ymgysylltu wedi ymgorffori gwaith yr Is-bwyllgor Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Hawliau Dynol blaenorol yn yr ystyr y bydd, mewn perthynas â'r Cynllun Tymor Canolig Integredig:

  •  yn ystyried asesiadau effaith iechyd a chydraddoldeb cynigion newid gwasanaeth, gan sicrhau bod effeithiau'n cael eu hasesu a'u trin yn briodol,
  • yn rhoi sicrwydd i'r Bwrdd mewn perthynas â chyfrifoldebau BIP am Gydraddoldeb, Amrywiaeth a Hawliau Dynol a'r Iaith Gymraeg, ac
  • yn gwreiddio safonau, blaenoriaethau a gofynion corfforaethol BIP, e.e., cydraddoldeb, amrywiaeth a hawliau dynol trwy ei holl fusnes.”

 

Dilynwch ni