Neidio i'r prif gynnwy

Parodrwydd ar gyfer y Gaeaf

Ice Crystal

Parodrwydd ar gyfer y Gaeaf 

Mae'r galw am wasanaethau iechyd yn amrywio yn dymhorol, gyda mwy o alw yn y gaeaf, yn nodweddiadol, am wasanaethau, ynghyd â heriau fel tywydd garw, achosion o heintiau a firysau, a chyflyrau meddygol cronig yn gwaethygu. Mewn ymateb i'r cynnydd hwn yn y galw, mae'n hanfodol datblygu cynllun cynhwysfawr i leihau'r tebygolrwydd y bydd ffactorau'r gaeaf yn effeithio'n negyddol ar gleifion a'r cyhoedd. 

Bob blwyddyn, mae'r Bwrdd Iechyd Prifysgol yn gwneud hyn trwy weithio gyda sefydliadau partner - Ambiwlans Cymru, ein dau awdurdod lleol a'r trydydd sector - i ddatblygu cynllun parodrwydd ar gyfer y gaeaf a chynllun gwydnwch integredig i ranbarth Caerdydd a Bro Morgannwg.

Darllenwch Gynllun Diogelu'r Gaeaf Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Caerdydd a Bro Morgannwg 2020-21. (dogfen Saesneg yn unig)

Dilynwch ni