Neidio i'r prif gynnwy

Adroddiadau'r Ombwdsmon ac Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

Doctor filling out form on clipboard 

Mae adroddiadau diweddaraf yr Ombwdsmon ac Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) ar gael isod, neu gallwch fynd i'w gwefannau i gael rhagor o wybodaeth.

Gorffennaf 2018

Ymchwiliad i gŵyn gan Mr B yn erbyn Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro. (dogfen Saesneg yn unig)

Mehefin 2015

Achos 201401302: Ymchwiliad i gŵyn gan Dr A yn erbyn Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro (dogfen Saesneg yn unig)

Chwefror 2014

Ymchwiliad i gŵyn gan Mrs T yn erbyn Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro.

Ewch i wefan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ar www.ombwdsmon.cymru/

Adroddiadau Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru  

4 Ebrill 2014

Ewch i wefan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru ar www.agic.org.uk/

 

Dilynwch ni