Neidio i'r prif gynnwy

Adroddiad Arolygu'r Awdurdod Meinweoedd Dynol

Human Tissue Authority Logo

Adroddiad arolygu o ymweliad â'r safle ynghylch cydymffurfio â safonau trwyddedu'r Awdurdod Meinweoedd Dynol 

Ysbyty Athrofaol Cymru 
Rhif Trwyddedu'r Awdurdod Meinweoedd Dynol: 12163

Wedi'i drwyddedu o dan Ddeddf Meinweoedd Dynol 2004 ar gyfer 

  • cynnal archwiliad post mortem;
  • tynnu o gorff person ymadawedig (heblaw yn ystod archwiliad anatomegol neu archwiliad post mortem) ddeunydd perthnasol y gwnaed y corff ohono neu y mae'r corff yn ei gynnwys, i'w ddefnyddio at ddiben wedi'i drefnu, heblaw am drawsblannu; a 
  • storio corff person ymadawedig neu ddeunydd perthnasol a ddaeth o gorff dynol i'w ddefnyddio at ddiben wedi'i drefnu. 

9 - 10 Awst 2017

Darllenwch yr adroddiad arolygu llawn yma (dogfen Saesneg yn unig), neu ewch i wefan yr Awdurdod Meinweoedd Dynol.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro wedi ymddiheuro'n ddiamod i deuluoedd ac mae'n derbyn canfyddiadau adroddiad arolygu gan yr Awdurdod Meinweoedd Dynol yn llawn

Dilynwch ni