Neidio i'r prif gynnwy

Adroddiadau'r Ombwdsmon ac Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

Mae adroddiadau diweddaraf yr Ombwdsmon ac Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) ar gael isod, neu gallwch fynd i'w gwefannau i gael rhagor o wybodaeth.

Gorffennaf 2018

Ymchwiliad i gŵyn gan Mr B yn erbyn Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro. (dogfen Saesneg yn unig)

Mehefin 2015

Achos 201401302: Ymchwiliad i gŵyn gan Dr A yn erbyn Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro (dogfen Saesneg yn unig)

Chwefror 2014

Ymchwiliad i gŵyn gan Mrs T yn erbyn Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro.

Ewch i wefan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ar www.ombwdsmon.cymru/

Adroddiadau Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru  

4 Ebrill 2014

Ewch i wefan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru ar www.agic.org.uk/

 

Dilynwch ni