Neidio i'r prif gynnwy

Strategaeth Llunio Dyfodol Ein Lles

Mae'r ddogfen hon yn disgrifio sut rydym ni'n bwriadu cyflawni ein hamcanion strategol dros y deng mlynedd nesaf. 

Mae'n disgrifio'r heriau rydym ni'n eu hwynebu, yr egwyddorion a fydd wrth wraidd datblygiad ein gwasanaethau a'r camau rydym ni'n bwriadu'u cymryd i sicrhau'r newid sy'n ofynnol i gyflawni ein gweledigaeth.

Mae'n cydnabod yr angen i fynd ati'n gytbwys i gyflawni newid ar gyfer ein poblogaeth, ein blaenoriaethau gwasanaeth, ein cynaliadwyedd a'n diwylliant. 

I weld Map ein Strategaeth, cliciwch ar y dolenni isod:

Strategaeth Llunio Dyfodol Ein Lles SAESNEG

Strategaeth Llunio Dyfodol Ein Lles CYMRAEG

 

Dilynwch ni