Neidio i'r prif gynnwy

Safon Iechyd Corfforaethol

Gold Corporate Health StandardPlatinum LogoCHSA

CHSB

CHS 3

TYMOR HIR

 

Safon Iechyd Corfforaethol "CHS"

Arweinir gwaith CHS gan Gyfarwyddwr Cynorthwyol y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol ac mae'n canolbwyntio ar gynnal a hyrwyddo iechyd a llesiant o ansawdd uchel yn y gweithle.

Dros y 3 blynedd diwethaf, bu llawer o hyrwyddiadau sy'n canolbwyntio ar iechyd a llesiant, gan gynnwys Wythnos Hydradiad, ymwybyddiaeth alcohol, treial o ddosbarthiadau campfa, dieteg, Cynlluniau Teithio Llesol, Gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol rhagweithiol, dewisiadau bwydlen iachach mewn bwytai ar y safle, arolygon llesiant a llawer o heriau iechyd.

I gael gwybodaeth am y Safon Iechyd Corfforaethol e-bostiwch Rachel Gidman

Dilynwch ni