Neidio i'r prif gynnwy

Cynllun Beicio i'r Gwaith

Dyn yn beicio mewn parc

Mae BIP Caerdydd a’r Fro yn falch iawn o fod yn rhedeg y cynllun Beicio i’r Gwaith fel rhan o Gynllun Teithio Gwyrdd y Llywodraeth, i annog gweithwyr i reidio beic i’r gwaith a chynorthwyo i leihau tagfeydd a llygredd amgylcheddol.

Archebwch y 'ffenestri', pan fydd staff yn gallu archebu beic, ar agor yn rheolaidd yn ystod y flwyddyn.

Os hoffai unrhyw aelod o staff i'w manylion gael eu hychwanegu at gronfa ddata partïon â diddordeb, dylent gysylltu â Colin McMillan, Pennaeth Trafnidiaeth a Theithio Cynaliadwy, colin.mcmillan@wales.nhs.uk, a fydd yn cysylltu â nhw'n uniongyrchol unwaith y bydd y ffenestr nesaf ar agor.

Gwell Cyfleusterau Teithio Llesol

Yn ystod y saith mlynedd diwethaf, mae'r BIP wedi defnyddio ei gronfeydd ei hun, a grantiau gan Gynghrair Deithio De Ddwyrain Cymru (SEWTA) a Chyngor Caerdydd, i wella cyfleusterau ar y safle i deithwyr llesol (beicwyr/cerddwyr) fel a ganlyn:

Ysbyty Brenhinol Caerdydd

 • Lloches beicio defnydd cyffredinol yn y maes parcio blaen
 • Lloches beicio defnydd cyffredinol wrth ymyl mynedfa cleifion allanol y tu ôl i'r prif adeilad

Ysbyty Athrofaol Llandochau

 • Lle caeëdig diogel i feiciau staff yn y maes parcio â deciau (Dec 0) - allweddi ar gael trwy swyddfa'r Rheolwr Cyffredinol
 • Lloches beicio defnydd cyffredinol ychwanegol wrth ymyl y Plaza/ Prif Fynedfa newydd
 • Lloches beicio defnydd cyffredinol y tu ôl i Hafan y Coed, yr Uned Iechyd Meddwl i Oedolion

Canolfan Hamadryad

 • Lloches beicio defnydd cyffredinol y tu ôl i'r adeilad

Ysbyty'r Barri

 • Lloches beicio defnydd cyffredinol yn y maes parcio blaen

Ysbyty Athrofaol Cymru

 • Lloches beicio defnydd cyffredinol y tu ôl i Glwb Chwaraeon a Chymdeithasol Canolfan Feddygol Caerdydd (CMC), ger adeilad UNSAIN
 • Lloches beicio ychwanegol o fewn lle caeëdig diogel i feiciau staff
 • Lloches beiciau defnydd cyffredinol y tu allan i'r lle caeëdig diogel i feiciau staff
 • Loceri ar gyfer teithwyr llesol yng Nghlwb Chwaraeon a Chymdeithasol CMC
 • Tŷ Mynwy

Tai Park Road, Yr Eglwys Newydd

 • Rac beicio mewn cwrt diogel

Global Link

 • Lloches beicio defnydd cyffredinol yn y maes parcio blaen

Cyfleusterau Newid a Chawodydd

Mae'r Swyddfa Trafnidiaeth a Theithio Cynaliadwy wedi cytuno â Chlwb Chwaraeon a Chymdeithasol CMC y byddant yn rheoli loceri ar gyfer teithwyr llesol ac yn sicrhau bod eu cyfleusterau ar gael i deithwyr llesol fel a ganlyn:

 • Rhaid i bob defnyddiwr adrodd am eu presenoldeb i dderbynfa Clwb Chwaraeon a Chymdeithasol CMC wrth gyrraedd.
 • Mae mynediad/cawodydd/ defnydd o ystafelloedd newid ar gyfer aelodau Clwb Chwaraeon a Chymdeithasol CMC yn rhad ac am ddim.
 • Mae mynediad/cawodydd/ defnydd o ystafelloedd newid i'r rhai nad ydyn nhw'n aelodau yn £1.75 y dydd (Ffi Gwestai Dyddiol).
 • Mae Clwb Chwaraeon a Chymdeithasol CMC ar agor fel a ganlyn:
  • Dydd Llun i ddydd Gwener rhwng 06:30 a 22:00 (gwyliau banc 09:00 - 18:00).
  • Dydd Sadwrn o 08:00 tan 18:00.
  • Dydd Sul o 09:00 tan 20:00.
 • Bydd loceri yn cael eu gwagio bob nos ac unrhyw eiddo sydd wedi ei adael yn cael ei gofnodi/ storio fel eiddo coll (codir tâl ar droseddwyr parhaus i gael eu heiddo yn ôl).
 • Bydd staff sy'n gweithio shifft nos yn gallu defnyddio'r loceri dros nos trwy drefniant gyda derbynfa Clwb Chwaraeon a Chymdeithasol CMC.
 • Defnyddir loceri ar risg y defnyddiwr eu hunain ac, oherwydd argaeledd cyfyngedig, fe'u dosberthir ar sail y cyntaf i'r felin.

Mae Aelodaeth lawn Clwb Chwaraeon a Chymdeithasol CMC ar gael i holl staff BIP am ddim ond £7.90 y mis (dyma oedd y tâl ym mis Ebrill 2018). Gall staff sy'n dymuno gwybod mwy gysylltu â derbynfa Clwb Chwaraeon a Chymdeithasol CMC ar 029 2074 2927 neu ymweld â Gwefan Clwb Chwaraeon a Chymdeithasol CMC.

Dilynwch ni