Neidio i'r prif gynnwy

Recriwtio Gweithlu Meddygol

Meddygon a Deintyddion mewn swyddi hyfforddi

Mae Adran y Gweithlu Meddygol yn cydlynu cyflogaeth pob meddyg iau a deintydd sy'n cylchdroi trwy'r Bwrdd Iechyd fel rhan o'u rhaglenni hyfforddi.

Ar ôl cadarnhau lleoliadau o Ddeoniaeth Cymru, bydd Adran y Gweithlu Meddygol yn cysylltu â meddygon iau a deintyddion i gadarnhau eu lleoliad cyflogaeth BIP ac yn darparu'r holl wybodaeth berthnasol gan gynnwys manylion y gwiriadau cyn-gyflogaeth sydd i'w cynnal (h.y. Iechyd Galwedigaethol, gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, ac ati).

Ar ôl i'r holl waith papur perthnasol gael ei gwblhau, bydd Adran y Gweithlu Meddygol yn cyhoeddi'r Contract Cyflogaeth sy'n rhoi manylion y lleoliad, manylion cyflog ac unrhyw fandiau a allai fod yn berthnasol.

I gael rhagor o wybodaeth am y swyddi hyfforddi sydd ar gael yng Nghymru, ewch i wefan Deoniaeth Cymru


Cyfleoedd Gyrfa Nyrsio

Cyfleoedd Gyrfa Nyrsio


Recriwtio i swyddi Meddygol a Deintyddol nad ydynt yn rhai hyfforddi

Mae Adran y Gweithlu Meddygol yn gyfrifol am gydlynu recriwtio i bob swydd feddygol a deintyddol nad ydynt yn swyddi hyfforddiant h.y. swyddi gradd gyrfa fel Ymgynghorwyr a Meddygon Arbenigol, a swyddi iau fel Cymrodyr Clinigol ac Apwyntiadau Gwasanaeth Tymor Penodol i gwmpasu swyddi hyfforddi gwag.

Mae pob swydd yn cael ei hysbysebu gan Adran y Gweithlu Meddygol trwy wefan swyddi GIG

Ffurflen Gais Hysbysebu (Vac 1) 

Gweithdrefn Recriwtio ar gyfer Sylweddol

Gweithdrefn Recriwtio ar gyfer Ymgynghorwyr Locum 

Gweithdrefn Recriwtio ar gyfer Staff Meddygol An-Ymgynghorol 

 

Dilynwch ni