Neidio i'r prif gynnwy

Cynllun Rhyddhau Cynnar Gwirfoddol

Gall y cynllun Rhyddhau Cynnar Gwirfoddol (VER) helpu staff i wneud penderfyniad personol ynghylch eu cyflogaeth yn y dyfodol trwy roi cyfle iddynt wneud cais i adael GIG Cymru gyda thaliad iawndal priodol.

Rhaid i unrhyw un sy'n mynegi diddordeb yn VER fod wedi cael ei gyflogi o fewn GIG Cymru am o leiaf blwyddyn a:

  • heb ymddiswyddo nac wedi derbyn swydd arall o fewn GIG Cymru neu DHSSC ar adeg cyflwyno eu mynegiant o ddiddordeb
  • heb roi rhybudd ffurfiol o'u bwriad i ymddeol cyn y dyddiad y ceisir ceisiadau yn ffurfiol
  • heb gael gwybod am ddyddiad terfynu eu contract cyflogaeth am unrhyw reswm arall
  • rhaid iddynt beidio â bod o dan rybudd o Wrandawiad Galluedd i'w perfformiad
  • rhaid iddynt beidio â bod o dan rybudd Gwrandawiad Disgyblu i'w hymddygiad

Bydd pob mynegiant o ddiddordeb yn cael ei ystyried yn ôl ei deilyngdod ei hun gan yr Adran/Bwrdd Clinigol yn y lle cyntaf, ac nid oes unrhyw sicrwydd y bydd rhyddhau gwirfoddol yn gynnar yn cael ei symud ymlaen.

Os cymeradwyir y cais, bydd yr aelod o staff yn derbyn taliad Iawndal VER a gyfrifir fel a ganlyn: 

  • Tâl un mis am bob blwyddyn orffenedig o wasanaeth cyfrifadwy gyda'r GIG, gydag uchafswm o 12 mis o dâl.

Bydd angen trafod unrhyw fynegiadau o ddiddordeb gyda'ch Rheolwr Llinell yn y lle cyntaf.

Ffurflen Gais y Cynllun Rhyddhau Cynnar Gwirfoddol

Canllawiau Rheolwyr y Cynllun Rhyddhau Cynnar Gwirfoddol

Canllawiau Staff y Cynllun Rhyddhau Cynnar Gwirfoddol

 

 

 

Dilynwch ni