Neidio i'r prif gynnwy

Holiadur Ymadael

Symud ymlaen? Newid Swydd? Yn ymddeol?

Hoffem glywed gennych. Mae eich barn yn bwysig i ni. Yr Holiadur Ymadael yw ffordd BIP o gael adborth gan staff er mwyn gwella'r gwasanaethau i gleifion a phrofiad staff o fewn Bwrdd Iechyd y Brifysgol.

Cwblhewch yr holiadur hwn neu sganiwch y Cod QR gan ddefnyddio camera eich ffôn:


exit questionnaire QR code

Bydd yr holl wybodaeth a ddarperir yn cael ei thrin yn gyfrinachol.

I gael mwy o wybodaeth am yr Holiadur Ymadael, neu gopi papur, cysylltwch ag Adnoddau Dynol ar CAVHR_Actionpoint@wales.nhs.uk

Hefyd datblygwyd poster y gellir ei arddangos yn eich man gwaith - cliciwch ar y ddelwedd i gael fersiwn argraffadwy:

Exit Questionnaire poster
 

Dilynwch ni