Neidio i'r prif gynnwy

Ein hamcanion Cydraddoldeb

Glabe and faces

Cynllun Cydraddoldeb Strategol Gofal Teg 2016-20

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro yn falch o gyhoeddi ei Gynllun Cydraddoldeb Strategol Gofal Teg 2016-20.

Dyma ein hail Gynllun Cydraddoldeb Strategol (SEP) pedair-blynedd ac mae'n cyd-fynd yn agos â'n strategaeth ddeng-mlynedd 'Llunio Ein Llesiant yn y Dyfodol' a'n Cynllun Tymor Canolig Canolradd (IMTP 2016/17-18/19) yn ogystal â gwerthoedd ein sefydliad. Ein huchelgais yw bod siawns unigolion o fyw bywyd iach yr un peth ble bynnag maen nhw'n byw a phwy bynnag ydyn nhw. Mae'r CCS hwn yn nodi mor syml ag y gallwn y gwelliannau a'r canlyniadau pwysicaf yr ydym eisiau eu cyflawni a rhai o'r ffyrdd y byddwn yn cyflawni gwelliannau rhwng Ebrill 2016 a Mawrth 2020.

Mae cyfathrebu, parch, mynediad, ansawdd gofal a chydraddoldeb cyflog wrth wraidd y cynllun hwn.

Mae'r holl weithwyr, aelodau'r Bwrdd, gwirfoddolwyr, asiantau neu gontractwyr sy'n darparu gwasanaethau neu'n ymgymryd â gwaith ar ran y BIP yn gyfrifol am weithredu'r cynllun.

Bydd gweithredoedd SEP yn gysylltiedig ag amcanion strategol BIP a bydd cynnydd yn cael ei fonitro trwy adroddiadau rheolaidd i'r Pwyllgorau Bwrdd priodol.

Bob blwyddyn, byddwn yn parhau i gynhyrchu Adroddiad Cydraddoldeb Blynyddol a fydd yn dangos pa mor dda rydym yn gwneud.  Gallwch weld adroddiadau blaenorol yma ac yma.

  • Lawrlwythwch y Cynllun Cydraddoldeb Strategol Gofal Teg 2016-20
Dilynwch ni