Neidio i'r prif gynnwy

Cyfleoedd i Ddysgu Cymraeg

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro yn cynnig nifer o wahanol gyfleoedd i annog staff i ddysgu a siarad Cymraeg yn hyderus yn y gweithle.

Cyrsiau Cymraeg sydd ar gael am ddim i aelodau staff

Mae'r cyrsiau hyn ar gael am ddim i'r rhai sydd eisiau dysgu Cymraeg neu ddatblygu eu sgiliau Cymraeg:

Cyrsiau Blasu Cymraeg Gwaith: Mae'r cyrsiau ar-lein 10 awr hyn, a ariennir gan y ganolfan, yn cael eu teilwra i staff sydd eisiau dechrau dysgu Cymraeg.

Cyrsiau Cymraeg Dwys: Cyrsiau dwys a gynigir dros gyfnod estynedig yw'r ffordd orau o ddysgu Cymraeg yn gyflym.

Cyrsiau Preswyl: Mae'r cyrsiau hyn yn cael eu teilwra i wahanol fathau o waith, ac maen nhw'n addas i ddysgwyr ar lefel Canolradd i Uwch a siaradwyr Cymraeg a hoffai fagu mwy o hyder.

Cliciwch yma i gael prosbectws llawn y gellir ei lawrlwytho yngl┼Ěn â'r amrywiaeth o gyrsiau.

Dosbarthiadau Cymraeg yn y gymuned

Cliciwch yma i gael gwybodaeth am ddosbarthiadau Cymraeg yn eich cymuned leol.

Cyfleoedd Ychwanegol

Mae digon o gyfleoedd i ddysgu Cymraeg yn eich cymuned leol trwy weithgareddau, nosweithiau cymdeithasol a diwrnodau allan, ynghyd â chyrsiau ar-lein, dosbarth a phreswyl.

  • Menter Caerdydd yw menter Gymraeg leol Caerdydd a Bro Morgannwg.
  • Mae Menter Caerdydd hefyd yn cynnal E-chlysur, sef gwasanaeth rhestru lleol sy'n hyrwyddo digwyddiadau cymdeithasol a gweithgareddau Cymraeg i blant ac oedolion yng Nghaerdydd.
  • I gael gwybodaeth am ardaloedd eraill ledled De-ddwyrain Cymru, ewch i wefan y Mentrau Iaith.

Adnoddau Dysgu Ar-lein eraill

 

 

Dilynwch ni