Neidio i'r prif gynnwy

Caethwasiaeth Fodern

Mae'r posteri canlynol ar gael i staff a'r cyhoedd eu cyrchu ac maent yn cynnwys gwybodaeth am adnoddau a gwasanaethau cymorth i fynd i'r afael â phryderon plant newydd a rhai sy'n dod i'r amlwg, a phryderon am oedolion sydd mewn perygl. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth am Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod (FGM), Caethwasiaeth Fodern, Aflonyddu Rhywiol, cefnogaeth Eiriolaeth a cham-drin plant yn rhywiol.

Bydd y posteri hyn yn cael eu diweddaru o bryd i'w gilydd a bydd ychwanegiadau newydd yn cael eu cynnwys yn rheolaidd.

 

Dilynwch ni