Neidio i'r prif gynnwy

Beth yw prentisiaeth?

Mae prentisiaeth yn gyflogai sydd, wrth weithio, yn astudio tuag at gymwysterau gwaith a gydnabyddir yn genedlaethol, sydd wedi'u cynllunio o amgylch anghenion cyflogwyr. Cynigir prentisiaethau mewn ystod eang o gymwysterau a gellir eu defnyddio ar gyfer aelodau staff newydd a phresennol.

Mae prentisiaethau yn cynnig fframwaith dysgu strwythuredig ar gyfer sgiliau sy'n berthnasol i swydd mewn diwydiant neu sector penodol. Mae’r ‘fframweithiau’ hyn yn amrywio o ran galluogrwydd a gallant gynorthwyo ymgeiswyr o ddechrau eu gyrfa hyd at eu camau mwy datblygedig.

Yn dibynnu ar y sector a rôl y swydd, gall Prentisiaeth gymryd unrhyw beth rhwng blwyddyn a phedair blynedd i'w chwblhau, ac efallai y bydd angen i'r prentis fynychu'r coleg lleol neu'r sefydliad hyfforddi arbenigol am gyfran o'i amser.

Mae angen cyflogi prentisiaid am o leiaf 16 awr yr wythnos, sy'n cynnwys unrhyw amser gyda'r darparwr.

Mae mwyafrif o'r hyfforddiant yn digwydd yn y gweithle, er bod hyn yn dibynnu ar y fframwaith prentisiaeth. Bydd rhywfaint o hyfforddiant ar gyfer yr elfen dechnegol yn digwydd mewn coleg lleol neu sefydliad hyfforddi arbenigol, y gellir ei wneud ar sail diwrnodau astudio, neu dros nifer o ddiwrnodau.

Mae'r Fframwaith Prentisiaeth yn cynnwys cymhwyster Galwedigaethol a dysgu yn seiliedig ar wybodaeth:

  • Cymhwyster cymwyseddau (QCF neu NVQ); rhaid i'r prentis ddangos cymhwysedd wrth gyflawni'r sgil, y grefft neu'r alwedigaeth benodol y mae'r fframwaith yn ymwneud â hi yn y gweithle.
  • Cymhwyster gwybodaeth dechnegol, lle mae'r prentis yn dangos cyflawniad o'r sgiliau technegol, gwybodaeth a dealltwriaeth neu gysyniadau damcaniaethol, ynghyd â gwybodaeth a dealltwriaeth o'r diwydiant a'i berthnasedd marchnad i'r sgil, masnach neu alwedigaeth y mae'r fframwaith yn ymwneud â hi.
  • Yn dibynnu ar y fframwaith galwedigaethol, e.e. iechyd a gofal cymdeithasol, cyflawnir y wybodaeth trwy'r unedau QCF sy'n ymroddedig i'r gofynion gwybodaeth.
  • Sgiliau Hanfodol Cymru (ESW) sy'n cynnwys Rhifedd, Llythrennedd a Digidol. Gellir cyflawni'r rhain trwy gyfrwng y Gymraeg neu Saesneg.
Dilynwch ni