Neidio i'r prif gynnwy

Prentisiaethau - Rheolaeth

Prentisiaeth Sylfaen mewn Arweiniad Tîm Lefel 2  Cymraeg

Bwriadwyd y rhaglen hon ar gyfer unigolion sydd â chyfrifoldeb am waith pobl eraill. Mae'n addas ar gyfer y rhai sy'n dechrau rheoli, neu sydd â'r gallu a'r cyfle i ddangos sgiliau arwain adnabyddadwy, er enghraifft, darparu arweinyddiaeth i'ch tîm, annog arloesedd, dyrannu a gwirio gwaith.

Rhaglen hyfforddi yw hon sydd wedi'i dylunio'n genedlaethol ac sy'n datblygu sgiliau rheoli trwy gyfuniad o ddysgu yn y gwaith, hyfforddiant ystafell ddosbarth ac aseiniadau. Mae'r dull cyfun hwn yn gwneud y mwyaf o'r potensial dysgu a gwerth sefydliadol tra'n cynnal strwythur hyblyg a deinamig i reolwyr.

Ar ôl cwblhau'r brentisiaeth hon byddwch yn cyflawni'r canlynol:

  • Prentisiaeth Sylfaen mewn Arwain Tîm
  • Diploma Lefel 2 ILM mewn Arwain Tîm
  • Cymhwyso Hanfodol Sgiliau Rhifau Lefel 1, Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol Lefel 1 a Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol Lefel 1

Am wybodaeth bellach cyfeiriwch at y fframwaith llawn.


Prentisiaeth mewn Rheolaeth Lefel 3 Cymraeg

 

Mae'r cymhwyster hwn wedi'i anelu at ymarfer rheolwyr llinell gyntaf. Efallai y bydd yr unigolion hyn yn dal i ymgymryd â rhai o'r tasgau a gyflawnir gan eu cyd-aelodau o'r tîm ond yn gyffredinol byddant yn chwarae mwy o ran mewn tasgau rheoli nag aelodau eraill o'r tîm. Dylai fod gan ymgeiswyr y gallu a'r cyfle i ddangos sgiliau rheoli ac arwain adnabyddadwy, er enghraifft, darparu arweinyddiaeth, recriwtio, cynllunio a gweithredu newid, rheoli cyllideb, rheoli prosiect, marchnata a gwasanaeth cwsmeriaid.

Rhaglen hyfforddi yw hon sydd wedi'i dylunio'n genedlaethol ac sy'n datblygu sgiliau rheoli trwy gyfuniad o ddysgu yn y gwaith, hyfforddiant ystafell ddosbarth ac aseiniadau. Mae'r dull cyfun hwn yn gwneud y mwyaf o'r potensial dysgu a gwerth sefydliadol tra'n cynnal strwythur hyblyg a deinamig i reolwyr.

Ar ôl cwblhau'r brentisiaeth hon byddwch yn cyflawni'r canlynol:

  • Prentisiaeth Uwch mewn Rheolaeth
  • Diploma Lefel 3 ILM mewn Rheolaeth
  • Cymhwyso Hanfodol Sgiliau Rhifau Lefel 2, Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol Lefel 2 a Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol Lefel 2

Am wybodaeth bellach cyfeiriwch at y fframwaith llawn.


Prentisiaeth Uwch mewn Rheolaeth Lefel 5 Cymraeg

Bydd y rhaglen hon yn gwella galluoedd rheoli craidd y rhai sydd mewn rôl uwch reolwyr. Byddai disgwyl iddynt chwarae rhan annatod mewn gosod a chefnogi amcanion y sefydliad trwy ystod eang o swyddogaethau, megis cwblhau adolygiadau o bolisïau a gweithdrefnau, rheoli tîm, darparu arweinyddiaeth o fewn eu maes cyfrifoldeb ac annog staff i gymryd cyfrifoldeb am eu datblygiad eu hunain. Cyflwynir y rhaglen hon trwy'r gweithle, gyda thystiolaeth yn cael ei chasglu trwy weithgareddau gwaith go iawn. Mae Sgiliau Hanfodol llythrennedd, rhifedd a TGCh hefyd wedi'u hintegreiddio i'r gwaith a gynhyrchir ac yn cael eu cydnabod a'u hachredu. Sylwch fod 5 gweithdy allanol ynghlwm â'r cymhwyster hwn.

Ar ôl cwblhau'r fframwaith, bydd yr ymgeisydd yn derbyn y cymwysterau/ tystysgrifau canlynol:

  • Diploma NVQ ILM mewn Rheolaeth ac Arweinyddiaeth (53 credyd)

  • Diploma Lefel 5 OCR mewn Rheolaeth ac Arweinyddiaeth (40 credyd)

  • Cymhwyso Hanfodol Sgiliau Rhifau Lefel 2, Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol Lefel 2 a Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol Lefel 2

Am wybodaeth bellach cyfeiriwch at y fframwaith llawn.

Dilynwch ni