Neidio i'r prif gynnwy

Prentisiaethau - TG

Prentisiaeth Sylfaen ar gyfer Defnyddwyr TG Lefel 2  Cymraeg

 

Mae iTQ yn seiliedig ar fframwaith cenedlaethol o sgiliau sy'n cwmpasu'r ystod graidd o sgiliau bob dydd defnyddwyr TG. Yr hyn sy'n gwneud iTQ yn unigryw yw ei fod yn cydnabod yr hyn sydd orau mewn cymwysterau cyfredol. Gellir teilwra iTQ i anghenion pob sefydliad a gofynion pob dysgwr ac nid yw'n cynnwys dysgu sgiliau nad oes eu hangen neu eu defnyddio. Gall iTQ gynnwys unrhyw systemau penodol i'r gweithle (e.e. mewnrwyd) neu hyd yn oed fodiwl Iechyd a Diogelwch fel rhan o'r cymhwyster cyffredinol.

Ar ôl cwblhau'r fframwaith, bydd yr ymgeisydd yn derbyn y cymwysterau canlynol:

  • Diploma ITQ OCR Lefel 2 mewn Sgiliau Defnyddwyr TG
  • Prentisiaeth Sylfaen ar gyfer Defnyddwyr TG
  • Cymhwyso Hanfodol Sgiliau Rhifau Lefel 1, Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol Lefel 1 a Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol Lefel 2

Am wybodaeth bellach cyfeiriwch at y fframwaith llawn.


Prentisiaeth ar gyfer Defnyddwyr TG Lefel 3Cymraeg

Mae iTQ yn seiliedig ar fframwaith cenedlaethol o sgiliau sy'n cwmpasu'r ystod graidd o sgiliau bob dydd defnyddwyr TG. Yr hyn sy'n gwneud iTQ yn unigryw yw ei fod yn cydnabod yr hyn sydd orau mewn cymwysterau cyfredol. Gellir teilwra iTQ i anghenion pob sefydliad a gofynion pob dysgwr ac nid yw'n cynnwys dysgu sgiliau nad oes eu hangen neu eu defnyddio. Mae gan y dysgwr sgiliau a gwybodaeth TG ragorol, mae'n gallu cymryd lefel o gyfrifoldeb wrth ddefnyddio a rheoli systemau TG, ond mae hefyd yn debygol o fod â'r gallu i ddysgu a datblygu sgiliau gyda chryn ymreolaeth.

Ar ôl cwblhau'r fframwaith, bydd yr ymgeisydd yn derbyn y cymwysterau canlynol:

  • Diploma ITQ OCR Lefel 3 mewn Sgiliau Defnyddwyr TG
  • Prentisiaeth ar gyfer Defnyddwyr TG
  • Cymhwyso Hanfodol Sgiliau Rhifau Lefel 2, Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol Lefel 2 a Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol Lefel 2

Am wybodaeth bellach cyfeiriwch at y fframwaith llawn.

Dilynwch ni