Neidio i'r prif gynnwy

Prentisiaethau - Gweinyddu Busnes

Prentisiaeth Sylfaen mewn Gweinyddu Busnes Lefel 2 Cymraeg

Anelir y rhaglen hon at y rheini sydd â rôl gefnogol mewn amgylchedd swyddfa, sydd angen rywfaint o oruchwyliaeth ond hefyd sydd â sgôp i weithio gydag ymreolaeth. Bydd yr ymgeisydd yn gweithio fel rhan o dîm, gan sicrhau y darperir gwybodaeth ac adnoddau i bobl eraill. Bydd rôl waith yr ymgeisydd yn rhoi cyfle i fod yn rhan o ystod o weithgareddau gweinyddol, er enghraifft: rheoli cysylltiadau cwsmeriaid, rheoli systemau dyddiadur, trefnu teithio a llety busnes, trefnu a chefnogi cyfarfodydd, defnyddio meddalwedd amrywiol, paratoi testun o amrywiaeth o ffynonellau.

Ar ôl cwblhau'r fframwaith hwn byddwch yn cyflawni'r canlynol:

  • Llyfr Gwaith ERR
  • Prentisiaeth Sylfaen mewn Gweinyddu Busnes
  • Diploma Lefel 2 mewn Gweinyddu Busnes (QCF)
  • Cymhwyso Hanfodol Sgiliau Rhifau Lefel 1, Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol Lefel 1 a Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol Lefel 1

Am wybodaeth bellach cyfeiriwch at y fframwaith llawn.


Prentisiaeth mewn Gweinyddu Busnes Lefel 3  Cymraeg

Anelir y cymhwyster hwn at y rhai sydd eisoes â phrofiad o sgiliau swyddfa ac sy'n dymuno arbenigo mewn swyddogaethau busnes a gweinyddu; efallai mewn rôl rheoli llinell, neu baratoi ar gyfer rôl o'r fath. Gall ymgeiswyr ddewis o fanc o unedau dewisol sy'n dangos eu gallu i drafod, goruchwylio, rheoli a chyfrannu at redeg adran neu swyddfa.

Ar ôl cwblhau'r brentisiaeth hon byddwch yn cyflawni'r canlynol:

  • Prentisiaeth mewn Gweinyddu Busnes
  • Diploma Lefel 3 mewn Gweinyddu Busnes (QCF)
  • Cymhwyso Hanfodol Sgiliau Rhifau, Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol a Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol

Am wybodaeth bellach cyfeiriwch at y fframwaith llawn.


Prentisiaeth mewn Gweinyddu Busnes Lefel 4  Cymraeg

Mae Tystysgrif a Diploma NVQ Lefel 4 City & Guilds mewn Gweinyddu Busnes yn diwallu anghenion ymgeiswyr sy'n cael eu cyflogi neu sy'n dymuno cael gwaith mewn rôl sydd â chyfrifoldebau rheoli gweinyddol. Maent yn rhoi cyfle i'r ymgeisydd ennill y sgiliau i ddatblygu a gweithredu gwasanaethau gweinyddol y gellir eu cymhwyso i ystod eang o fusnesau a sefydliadau. Bydd yr ymgeisydd yn datblygu dealltwriaeth o gyfrifoldebau rheoli ac yn ennill cymwyseddau wrth gyflawni'r rhain trwy ystod o weithgareddau megis rheoli adnoddau, trafod, cytuno ar gyllidebau a hyrwyddo arloesedd a newid.

Mae Tystysgrif/ Diploma NVQ Lefel 4 mewn Gweinyddu Busnes yn gymhwyster yn seiliedig ar gymhwysedd sy'n golygu eich bod chi'n dysgu tasgau ymarferol sy'n gysylltiedig â gwaith, sydd wedi'u cynllunio i'ch helpu chi i ddatblygu'r sgiliau a'r wybodaeth i wneud swydd yn effeithiol.

Gall y dull asesu gynnwys Arsylwadau, darparu tystiolaeth sy'n seiliedig ar waith sy'n digwydd yn naturiol, darparu datganiadau personol a datganiadau tyst.

Am wybodaeth bellach cyfeiriwch at y fframwaith llawn.

 

Dilynwch ni