Neidio i'r prif gynnwy

Pecyn Cymorth Galluogrwydd - llyfrgell ac adnoddau

Llythyrau Safonol / Templedi

Cofnod o Drafodaeth Anffurfiol (1)

Templed Asesiad Cychwynnol (2)

[am bob llythyr a thempled arall sy'n gysylltiedig â rheoli galluogrwydd, cysylltwch â CAVHR_actionpoint@wales.nhs.uk  neu 

ffoniwch 02921 836287 (Estyniad: 36287)]

Adnoddau
 

Polisi Galluogrwydd (mae'r polisi newydd hwn ar waith ar gyfer pob achos newydd o 11/09/2018)

Rhoi Adborth

Dulliau dysgu a gweithgareddau datblygu

Rhestr Wirio Rheoli Galluogrwydd yn Anffurfiol

Rhestr Wirio Materion Rheoli 

Pecyn Cymorth Rheoli Galluogrwydd Ar-lein i Reolwyr

Gosod Amcanion Campus

 

Dolenni i Hyfforddiant

Efallai yr hoffech gymryd y cyfle i ystyried effeithiolrwydd eich rheoli/arwain eich hun - a ydych chi'n bodloni'r hyn a ddisgwylir gennych? A ydych wedi cwblhau'r holl hyfforddiant perthnasol sydd ar gael? Gallwch ofyn i'ch rheolwr eich hun ac aelodau eich tîm am adborth.

 

Dilynwch ni