Neidio i'r prif gynnwy

Pecyn Cymorth Rheoli Galluogrwydd

Croeso i'r Pecyn Cymorth Rheoli Galluogrwydd i Reolwyr ! 

Ysgrifennwyd y pecyn cymorth hwn er gwybodaeth gyffredinol ac fe'i cynlluniwyd i gynorthwyo a thywys rheolwyr i reoli materion galluogrwydd yn effeithiol. Dylid ei ddarllen ochr yn ochr â Pholisi a Gweithdrefn Galluogrwydd y BIP.
Prif ddiben y Polisi a'r Weithdrefn Galluogrwydd yw sicrhau bod cyflogeion yn cael y cymorth sydd ei angen i'w helpu i wella eu perfformiad i'r safon ofynnol a bod pob cyflogai'n cael ei drin yn deg a chydag urddas a pharch, yn unol â Gwerthoedd ein BIP.

 

 

Dilynwch ni