Neidio i'r prif gynnwy

Gofal Brys

 Menyw yn Dal Ffôn Clyfar yn gwneud galwad

Os oes gennych anghenion gofal brys sydd angen sylw ond nad ydynt yn argyfyngau 999, ffoniwch CAF 24/7 ar 0300 10 20 247. Trwy ffonio CAF 24/7 ar 0300 10 20 247 bydd y triniwr galwadau yn cymryd yr alwad ac yn gwneud asesiad cychwynnol. Byddwch yn cael galwad yn ôl gan glinigwr o fewn 20 munud os yw'n fater brys neu 1 awr os yw'n llai brys. Os oes angen, byddwch yn cael apwyntiad yn yr Uned Achosion Brys, Canolfan Gofal Brys, neu gyfleuster gofal iechyd priodol arall. Mae'r rhif yn cael ei drin yr un fath â galw llinell dir ddaearyddol arall fel 02920 a 01446; mae'r gwasanaeth hwn ar gael hyd yn oed pan fydd eich meddygfa ar agor.  Hefyd, 111 yw'r rhif y mae angen i chi ei ddeialu i gael mynediad at wasanaethau y tu allan i oriau ar draws ein hardal. Nid yw 111 wedi'i gyflwyno eto ar gyfer dinasyddion ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro. Ar hyn o bryd, yr unig wasanaeth a gynigir gan 111 i Ddinasyddion Caerdydd a Fro yw'r gwiriwr Symptomau Covid-19.

Dilynwch ni