Neidio i'r prif gynnwy

Parcio a Theithio am Ddim

Sylwch fod y bws gwennol a'r parc a theithio ar gael ddydd Llun - Ddydd Gwener [ac eithrio Gwyliau Banc]

Mae ein gwasanaeth Parcio a Theithio am ddim ar gyfer staff, cleifion ac ymwelwyr â’n safleoedd, ac fe’i cynllunnir i helpu i leihau nifer y cerbydau sy’n dod i’n safleoedd ysbyty.

Mae Parcio a Theithio yn helpu i leihau ein heffaith ar yr amgylchedd ac yn gwella ansawdd yr aer o amgylch ein hysbytai.

Mae ein gwasanaeth Parcio a Theithio yn ffordd gyfleus a hawdd o deithio. Gan fod nifer cyfyngedig o fannau parcio ceir ar gael ar y safle, mae’r gwasanaeth Parcio a Theithio am ddim, ac wedi’i gynllunio i’w gwneud mor hawdd â phosibl i deithio i’r ysbyty ac oddi yno.

Mae hefyd gennym wasanaeth bws gwennol rhwng Ysbyty Athrofaol Cymru ac Ysbyty Athrofaol Llandochau ar gyfer ein cleifion, staff ac ymwelwyr sy’n mynd yn ôl ac ymlaen sawl gwaith y dydd, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Gweler amserlen y bws gwennol yma.

Canmoliaeth gan Gydweithwyr

"Dim ond i ddweud fy mod i wedi defnyddio'r gwasanaeth parcio a theithio am y tro cyntaf ddydd Iau, nid wyf wedi defnyddio bws ers blynyddoedd lawer a rhaid dweud bod y gwasanaeth yn wych. Roedd y gwasanaeth yn effeithlon, yn hawdd ei ddefnyddio, yn gyflym, yn ddiogel ac yn gyfeillgar iawn."


"Dim ond eisiau dweud diolch yn fawr i BIP, am roi'r gwasanaeth cyfleus rhad ac am ddim hwn i staff, ymwelwyr a chleifion. Mae'n llawer haws ac yn llai o straen na pharcio y tu mewn i dir yr ysbyty."


"Hoffwn ddweud sut mae'r parcio a theithio wedi newid fy mywyd! Roeddwn i'n arfer gorfod gadael fy nhŷ bob bore am 6.30am i fod ar y safle am 7.10am fan bellaf i gael lle parcio. Dwi ddim yn dechrau gweithio tan 8am ond pe bawn i'n cyrraedd yn hwyrach byddai'r holl leoedd parcio cyffredinol eisoes wedi'u cymryd. Roedd yn straen mawr. Roedd archebu apwyntiad â meddyg neu apwyntiad deintyddol yn arfer bod yn hunllef oherwydd y parcio, ac felly byddai'n rhaid i mi archebu diwrnod o wyliau blynyddol i fynd i apwyntiad arferol.

"Mae'r cymhellion i ddefnyddio'r gwasanaeth hwn wedi bod yn hael iawn, byddwn yn talu £2 y dydd dim ond i gael gwybod bod gen i le parcio. Mae'r amseroedd rhedeg yn wych hefyd, bob 20 munud. Rydw i nawr yn gadael fy nhŷ am 7.15 ac yn dal i gyrraedd y gwaith mewn pryd.

"Fel nodyn olaf, rwyf wedi gwneud ffrindiau newydd hyfryd ar y bws o bob adran wahanol. Mae'n daith fws gymdeithasol iawn ac yn fy rhoi mewn hwyliau da am y diwrnod sydd i ddod. Diolch am y gwasanaeth hwn, mae wedi gwella fy ansawdd bywyd yn aruthrol."

 

Dilynwch ni