Neidio i'r prif gynnwy

Rheoli Traffig yn YAC

Tagfa draffig

Mae'r Bwrdd Iechyd wedi gwella'r llif traffig ar safle YAC trwy wneud y newidiadau canlynol:

  • Dim mynediad drwodd i'r ffordd sy'n rhedeg ger mynedfa'r Adran Damweiniau ac Achosion Brys ac eithrio cerbydau brys a thrafnidiaeth gyhoeddus.
  • System rheoli rhwystrau yn King George V Drive West.

Byddwch yn dal i allu cyrchu'r Uned Achosion Brys a chasglu a gollwng yn un o'r mynedfeydd a ganlyn:

Mae'r map isod yn dangos sut y gallwch gael mynediad i'r wefan, neu gallwch lawrlwytho copi o'r map yma.

Dilynwch ni