Neidio i'r prif gynnwy

Cludiant Cleifion

Llyw car

Gweler isod y wybodaeth ar gyfer archebu cludiant cleifion nad yw'n argyfwng.

 • Ar gyfer apwyntiadau cyntaf, gall cleifion ffonio'r ganolfan gyswllt ar 0800 32 82 332 rhwng 08:30 a 18:00 yn ystod yr wythnos.
 • Dylai apwyntiadau dilynol gael eu harchebu gan y clinig priodol, neu trwy ffonio 0300 100 00 12 rhwng 08:00 a 16:30 yn ystod yr wythnos.
 • Bydd cleifion yn cael eu tywys trwy asesiad anghenion i benderfynu a ydyn nhw'n gymwys i gael cludiant.
 • Dylai cleifion fod yn barod i ddarparu'r wybodaeth ganlynol:
  • Enw, cyfeiriad a rhif ffôn cyswllt.
  • Rhif GIG/rhif ysbyty.
  • Enw'r ysbyty, clinig neu'r ganolfan driniaeth a fynychir.
  • Dyddiad ac amser yr apwyntiad.
 • Bydd cleifion anghymwys yn cael cynnig manylion cyswllt ar gyfer darparwyr trafnidiaeth amgen.

 

Mae mwy o wybodaeth am gludiant cleifion brys a chludiant cleifion heb fod yn argyfwng ar gael o Galw Iechyd Cymru.

Dilynwch ni