Neidio i'r prif gynnwy

Parcio a Theithio i YAC

Y Gwasanaeth Parcio a Theithio am ddim i YAC

Ym mis Mehefin 2018, gwnaed y gwasanaeth Parcio a Theithio o Bentwyn i YAC yn rhad ac am ddim. Ers hynny, mae wedi bod yn hynod boblogaidd ac i gadw i fyny â'r galw ysgubol am y gwasanaeth, mae'r Bwrdd Iechyd yn falch o gyhoeddi bod y gwasanaeth wedi'i ehangu o'r 3ydd o Fehefin 2019.
 
Mae ehangu'r gwasanaeth yn golygu, yn lle bod bysiau'n rhedeg bob ugain munud, y byddant nawr yn rhedeg bob deg munud rhwng 6.30am a 6.50pm wrth deithio i YAC a dychwelyd rhwng 6.40am a 7.00pm. Ar ôl yr amseroedd hyn, bydd bysiau yn parhau i redeg bob ugain munud i mewn i'r nos, gyda'r bws olaf yn gadael maes parcio Parcio a Theithio am 10.50pm ac o YAC am 11.00pm. Dim ond tua chwe munud y mae'r daith rhwng yr ysbyty a maes parcio Parcio a Theithio yn ei gymryd.
 
Darparwyd y cyllid ar gyfer y gwasanaeth estynedig yn YAC gan Elusen Iechyd Caerdydd a'r Fro, gan helpu i wella profiad cleifion trwy wneud parcio yn haws i ymwelwyr a staff. Mae'r Elusen Iechyd hefyd wedi ariannu gwasanaeth Parcio a Theithio newydd i YALl.

Amserlen - Llun i Gwener

I YAC

Mae'r bws cyntaf yn gadael o Barcio a Theithio y Dwyrain, CF23 8HH, i Ysbyty Athrofaol Cymru am 6:30 AM.

Mae'n gadael bob 10 munud tan 6:50 PM, wedyn yn rhedeg bob 20 munud tan y bws olaf am 10:50 PM.

I Barcio a Theithio y Dwyrain

Mae'r bws cyntaf yn gadael o Ysbyty Athrofaol Cymru i Barcio a Theithio y Dwyrain am 6:40 AM.

Mae'n gadael bob 10 munud tan 7:00 PM, wedyn yn rhedeg bob 20 munud tan y bws olaf am 11:00 PM.

Canmoliaeth gan Gydweithwyr

"Dim ond i ddweud fy mod i wedi defnyddio'r gwasanaeth parcio a theithio am y tro cyntaf ddydd Iau, nid wyf wedi defnyddio bws ers blynyddoedd lawer a rhaid dweud bod y gwasanaeth yn wych. Roedd y gwasanaeth yn effeithlon, yn hawdd ei ddefnyddio, yn gyflym, yn ddiogel ac yn gyfeillgar iawn."

"Dim ond eisiau dweud diolch yn fawr i BIP, am roi'r gwasanaeth cyfleus rhad ac am ddim hwn i staff, ymwelwyr a chleifion. Mae'n llawer haws ac yn llai o straen na pharcio y tu mewn i dir yr ysbyty."

"Hoffwn ddweud sut mae'r parcio a theithio wedi newid fy mywyd! Roeddwn i'n arfer gorfod gadael fy nhŷ bob bore am 6.30am i fod ar y safle am 7.10am fan bellaf i gael lle parcio. Dwi ddim yn dechrau gweithio tan 8am ond pe bawn i'n cyrraedd yn hwyrach byddai'r holl leoedd parcio cyffredinol eisoes wedi'u cymryd. Roedd yn straen mawr. Roedd archebu apwyntiad â meddyg neu apwyntiad deintyddol yn arfer bod yn hunllef oherwydd y parcio, ac felly byddai'n rhaid i mi archebu diwrnod o wyliau blynyddol i fynd i apwyntiad arferol.

"Mae'r cymhellion i ddefnyddio'r gwasanaeth hwn wedi bod yn hael iawn, byddwn yn talu £2 y dydd dim ond i gael gwybod bod gen i le parcio. Mae'r amseroedd rhedeg yn wych hefyd, bob 20 munud. Rydw i nawr yn gadael fy nhŷ am 7.15 ac yn dal i gyrraedd y gwaith mewn pryd.

"Fel nodyn olaf, rwyf wedi gwneud ffrindiau newydd hyfryd ar y bws o bob adran wahanol. Mae'n daith fws gymdeithasol iawn ac yn fy rhoi mewn hwyliau da am y diwrnod sydd i ddod. Diolch am y gwasanaeth hwn, mae wedi gwella fy ansawdd bywyd yn aruthrol."


Mwy o wybodaeth

Dilynwch ni