Neidio i'r prif gynnwy

Parcio a Theithio i YALl

Yn dilyn llwyddiant y gwasanaeth Parcio a Theithio rhwng Pentwyn ac YAC, mae gwasanaeth Parcio a Theithio newydd yn cael ei lansio ar gyfer Ysbyty Athrofaol Llandochau ddydd Llun 22ain Gorffennaf. Darparwyd cyllid ar gyfer y gwasanaeth hwn yn garedig gan Elusen Iechyd Caerdydd a'r Fro, sy'n hybu iechyd a llesiant yn unol â “Chymru Iachach”.

Mae'r gwasanaeth Parcio a Theithio newydd i YALl yn rhedeg yn ystod yr wythnos bob 20 munud o faes parcio Toys r Us, sydd wedi'i leoli ar Olympian Drive, CF11 0JS ac yn gollwng/codi yn y Plaza yn YALl. Dim ond 10 munud y mae'r daith ar y bws yn ei chymryd.

Mae'r bws cyntaf yn gadael Maes Parcio Toys R Us am 6:30 AM, ac yna bob 30, 50 a 10 munud wedi'r awr. Mae'r bws olaf yn gadael am 7:07 PM.

Mae'r bws cyntaf o Landochau i'r Maes Parcio yn gadael am 6:40AM ac yna bob 40, 00 ac 20 munud wedi'r awr. Mae'r bws olaf yn gadael Llandochau am 7:15PM.

Ariannwyd y gwasanaeth Parcio a Theithio newydd gan Elusen Iechyd Caerdydd a'r Fro ac mae ar gael am ddim i gleifion, ymwelwyr a staff. 

Dilynwch ni