Neidio i'r prif gynnwy

Teithio cynaliadwy, trafnidiaeth a thraffig

Mae'r rhan hon o'r wefan yn cynnwys gwybodaeth i'n hymwelwyr, cleifion a staff ar bob agwedd ar deithio i'n safleoedd ysbyty a rhyngddynt, parcio ar y safleoedd hynny, gwybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus a dolenni i'r wybodaeth deithio a thywydd ddiweddaraf yn yr ardal leol.

Rydym wedi ein lleoli ar yr 2il Lawr, Swyddfeydd Lakeside, Ysbyty Athrofaol Cymru, Heath Park, Caerdydd CF14 4XW, a gallwch gysylltu â ni ar 029 2074 4165 yn ystod oriau swyddfa (Llun i Iau: 08:30 - 17:00, a Gwe : 08:30 - 16:30).

Dilynwch ni