Neidio i'r prif gynnwy

Bwydlenni Cleifion

Rydym wedi cyflwyno bwydlenni newydd i gleifion mewnol er mwyn cynnig mwy o amrywiaeth o brydau bwyd, ynghyd â rhai ryseitiau newydd a hen ffefrynnau. 

Datblygwyd tair bwydlen wahanol: prif fwydlen ysbyty, a bwydlenni arbennig i'r Ysbyty Plant a'r Uned Menywod. 

Gallwch weld y dewis helaeth sydd ar gael ar y bwydlenni hyn drwy'r dolenni isod.

Rydym hefyd yn lansio bwydlen A La Carte ar wahân a fydd yn cynnig mwy o ddewisiadau i gleifion â dietau arbenigol iawn, gan gynnwys prydau bwyd Kosher a Halal addas, prydau heb glwten a heb alergenau, yn ogystal â dewis cynyddol o brydau llysieuol a fegan. Rhowch wybod i staff eich ward am unrhyw alergedd neu anoddefiad bwyd neu ddiet arbennig, er mwyn darparu ar eich cyfer yn fwy priodol. 

Mae Elusen Iechyd Caerdydd a'r Fro wedi ariannu llestri lliwgar i'w defnyddio gyda'r bwydlenni. 

Mae gan bob ardal ar draws y Bwrdd Iechyd lestri dau dôn glas newydd. Mae gan yr Ysbyty Plant lestri glas a melyn newydd. 

Bydd y llestri lliw yn galluogi gwell profiad bwyta i'n cleifion i gyd, ac mae'n gadarnhaol yn cefnogi ymrwymiad y Bwrdd Iechyd i wella maeth a hydradiad ei gleifion. 

Dilynwch ni