Neidio i'r prif gynnwy

Sut Allwn Ni Helpu

Mae person yn helpu rhywun arall i ddringo bryn tra bod yr haul yn machlud yn y cefndir

Mae Hwylusydd Gwybodaeth a Chymorth Macmillan a gwirfoddolwyr yn cynnig:

 • amser i siarad mewn amgylchedd cyfrinachol
 • mynediad am ddim i wybodaeth canser ar ffurf copi caled a thrwy wefannau yn y ganolfan
 • cyfeirio at wasanaethau ychwanegol, os oes angen.

Gallwch gael gwybodaeth am ddim am y canlynol:

 • mathau penodol o ganser, triniaethau a gwasanaethau sydd ar gael yn eich ardal chi
 • mynediad at gyngor ariannol a gwybodaeth am fudd-daliadau
 • gwasanaethau a sefydliadau lleol
 • grwpiau cymorth lleol a chenedlaethol
 • sgrinio canser ac ymwybyddiaeth iechyd
 • hybu iechyd

Mae'r wybodaeth ar gael mewn ystod o fformatau gan gynnwys taflenni, llyfrynnau a sain. Mae rhai adnoddau hefyd ar gael yn y Gymraeg ac mewn ieithoedd cymunedol.

Mae'r gwasanaethau canlynol hefyd ar gael yn y Ganolfan:

 • Gofal Profedigaeth Cruse: Yn cynnig gwefan arbenigol, ffôn, e-bost a chefnogaeth wyneb yn wyneb i oedolion, plant a phobl ifanc. 
 • Cyngor ar Bopeth (CA): Yn cyflenwi buddion cyffredinol a lles cydgysylltiedig trwy leoliadau iechyd ledled Cymru.
Dilynwch ni