Neidio i'r prif gynnwy

Cyrsiau Hyfforddiant Sgiliau Maeth am Oes

I ddarganfod mwy am yr amrywiaeth o gyrsiau maeth sydd ar gael, edrychwch ar y fideo isod, neu sgroliwch i lawr i weld y rhestr o gyrsiau hyfforddi sydd ar gael ar gyfer Sgiliau Maeth am Oes

 

Cyrsiau hyfforddi sgiliau maeth Lefel 2 i weithwyr cymunedol.

Cwrs

Nod

Cwrs Sgiliau Bwyd a Maeth Cymunedol (Lefel 2, 3 credyd) Galluogi gweithwyr cymunedol i raeadru negeseuon bwyd a maeth cyson sy'n seiliedig ar dystiolaeth i gyfranogwyr cymunedol ac i gyflwyno cyrsiau achrededig Lefel 1
Sgiliau Bwyd a Maeth Cymunedol ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar (Lefel 2, 2 gredyd) Galluogi ymarferwyr blynyddoedd cynnar i raeadru negeseuon bwyd a maeth cyson sy'n seiliedig ar dystiolaeth i blant a theuluoedd a gwella'r ddarpariaeth bwyd a diod yn eu lleoliad
Sgiliau Bwyd a Maeth i'r Rhai sy'n Darparu Gofal (Lefel 2, 1 credyd) a Gwella Gofal Bwyd a Maeth (Lefel 2, 1 credyd) Galluogi staff sy'n gweithio gydag oedolion hŷn bregus i wella'r ddarpariaeth bwyd a diod i'r rhai sydd dan eu gofal ac atal diffyg maeth.

Mae tîm Deieteg Iechyd Cyhoeddus yn cefnogi'r rhai sydd wedi cwblhau'r Cwrs Sgiliau Bwyd a Maeth Cymunedol Lefel 2 i gynllunio, gweithredu a gwerthuso mentrau bwyta'n iach gyda'r cymunedau y maent yn gweithio gyda nhw. Gall hyn gynnwys cyflenwi'r cyrsiau Lefel 1 achrededig yn y tabl canlynol.

Cyrsiau Sgiliau Maeth am Oes Lefel 1 i grwpiau cymunedol.

Cwrs

Nod

Sgiliau Bwyd a Maeth Cymunedol (Lefel 1, 1 credyd) Galluogi unigolion i wneud dewisiadau bwyd iach a chynaliadwy ac ennill credydau am ddysgu

Dewch i Goginio – Coginio ar gyfer Iechyd (Lefel 1, 2 gredyd)

Galluogi cyfranogwyr i baratoi prydau bwyd iach, diogel, economaidd iddynt eu hunain a’u teuluoedd gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau coginio ac ennill credyd am ddysgu (gweler Dewch i Goginio)

Bwyd Doeth am Oes —(Rhaglen Rheoli Pwysau i Unigolion) (Lefel 1, 2 gredyd)

Galluogi cyfranogwyr i reoli eu pwysau eu hunain (gweler Bwyd Doeth am Oes)

 

Dilynwch ni