Neidio i'r prif gynnwy

Partneriaid Deieteg Allweddol

Rydym yn hyfforddi unigolion sydd mewn lleoliadau addas (Sgiliau Maeth am Oes) i ddarparu ymyriadau ar sail bwyta'n iach a rhaeadru negeseuon bwyta'n iach ar sail tystiolaeth i'r rhai y maent yn gweithio gyda nhw, gan ddefnyddio dull ‘hyfforddi'r hyfforddwr’.

Darperir cyngor a chefnogaeth ddeieteg ar gyfer cyflenwi, monitro, asesu a gwerthuso cyrsiau sgiliau maeth achrededig Lefel 1.

Dyma rai o'n partneriaid allweddol:

Dilynwch ni