Neidio i'r prif gynnwy

Gwefan GIG 111 Cymru

Mae gwefan GIG 111 Cymru yn darparu ystod o wybodaeth am gyflyrau iechyd a salwch, gwiriwr symptomau a chanllawiau ar bwy i gysylltu â nhw i gael y gofal iawn, y tro cyntaf. 

Mae’r wefan hefyd yn darparu gwybodaeth fanwl am wasanaethau gofal iechyd lleol, yn ogystal â darparu cyngor ar ffordd o fyw. 

Dylech fynd i wefan GIG 111 Cymru fel man cychwyn os ydych yn teimlo’n sâl ac yn ansicr o’ch symptomau neu’n ansicr at bwy y dylech fynd i gael help. 

Dilynwch ni