Neidio i'r prif gynnwy

Diogelwch Yn Yr Haul

Modd o fesur yr amddiffyniad rhag ymbelydredd uwchfioled B (UVB) yw’r ffactor amddiffyn rhag yr haul (SPF).

Mae SPFs yn cael eu graddio ar raddfa o 2 i 50+ yn seiliedig ar lefel yr amddiffyniad maen nhw'n ei gynnig, gyda 50+ yn cynnig y math cryfaf o amddiffyniad UVB.

Mae'r sgôr seren yn mesur maint yr amddiffyniad ymbelydredd uwchfioled A (UVA) Dylech chi weld sgôr seren o hyd at 5 seren ar eli haul y DU. Po uchaf yw'r sgôr seren, y gorau.

Gallwch. Gall swm sylweddol o belydrau UV fynd drwy’r cymylau o hyd, felly mae’n well gwisgo eli haul os ydych chi allan yn ystod yr haf.

Nid oes unrhyw eli haul yn cynnig 100% o amddiffyniad felly ni ddylid byth ei ddefnyddio yn lle dillad a chysgod.

Na. Llosg haul a chroen yn pilio yw pen eithafol niwed i'r croen o belydrau UV. Pan fyddwch yn cael lliw haul ar eich croen, mae hyn yn niweidio'ch croen ac yn eich rhoi mewn perygl o ganser y croen yn y dyfodol.

Nac ydy. Does dim y fath beth â lliw haul iach. Os bydd y croen yn newid lliw, mae’n dangos bod niwed wedi’i wneud i’r celloedd.

Gallwch. Gall ymbelydredd UVA dreiddio trwy wydr. Gwnewch yn siŵr eich bod yn amddiffyn eich croen ar deithiau car hir neu os ydych chi'n treulio llawer o amser yn eistedd wrth ffenestri heulog.

Na fydd. Efallai y bydd ‘aftersun’ yn helpu i leddfu ac oeri eich croen, ond ni all ddadwneud y niwed a wneir i DNA y tu mewn i'ch celloedd.

Dilynwch ni