Neidio i'r prif gynnwy

Nwyddau Deintyddol

Gardiau ceg a wnaed yn bwrpasol

A ydych chi'n cymryd rhan mewn chwaraeon cyswllt? Os ydych, mae'n bosibl y gallwn wneud gard ceg yn bwrpasol i chi.

Dyma'r prisiau:

 • Gard Chwaraeon Clir £50
 • Gard Chwaraeon Plaen (Un Lliw) £55

Rhaid talu'r pris yn llawn cyn i'ch gard ceg newydd gael ei ffitio.

Teclynnau Orthodontig Newydd 

Nodwch y prisiau canlynol ar gyfer dalwyr a theclynnau orthodontig symudadwy newydd.

 • Daliwr newydd £54.27
 • Teclyn Symudadwy Sengl £54.27
 • Teclyn Bloc Dwbl £108.54

Lle y bo'n berthnasol, bydd y teclyn newydd cyntaf yn lle hen un yn rhad ac am ddim.

Rhaid talu'r pris yn llawn cyn i'ch teclyn newydd gael ei wneud. Ewch i weld eich nyrs neu'ch orthodontydd i gael manylion pellach.

Gall yr eitemau canlynol gael eu prynu bellach o lawr gwaelod yr Ysbyty Deintyddol 

 • Cegolch - £2.30
 • Brwshys Tepe - £2.70
 • Edau Ddeintyddol â Chwyr - £ 2.30
 • Brws Dannedd Gweithred Groes - £2.40
 • Brws Dannedd Indicator - £1.35
 • Brws Dannedd Sensodyne Search - £1.45
 • Brws Dannedd Interspace - £1.50
 • Brws Dannedd Bob Cam - £1.50
 • Tabledi Datgelu - £1.75
 • Super Floss - £3.00
 • Brws Dannedd CTS Junior - £0.75
 • Brws Dannedd CTS Adult - £0.75
 • Brws CTS Interspace - £1.50
 • Angle Tepe - £3.20
 • Blwch Cadw Daliwr - £2.20

Ni fydd yr Ysbyty Deintyddol yn darparu presgripsiynau mwyach ar gyfer:

 • Poenleddfwyr sy'n gallu cael eu prynu dros y cownter
 • Cegolchion
 • Brwshys Dannedd
 • Past Dannedd

Trafodwch unrhyw ymholiadau am yr angen am yr eitemau hyn fel rhan o'ch triniaeth gyda'ch clinigydd.

Dilynwch ni