Neidio i'r prif gynnwy

Cymeradwyaeth

Mae Show Me Where yn cael ei ddefnyddio a'i gymeradwyo gan:

 • Ysbyty Athrofaol Cymru (BIPCAF)

 • Ysbyty Llandochau (BIPCAF)

 • Canolfan Blant Dewi Sant (BIPCAF)

 • Tŷ Hafan, Hosbis Plant

 • Ysgolion Anghenion Arbennig yng Nghymru, gan gynnwys ysgol arbennig The Hollies, Caerdydd

 • Gwasanaeth Ambiwlans Cymru (WAST)

 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (BIPAB)

 • Barnardos, Gwasanaethau Anabledd a Rhianta, Caerdydd

 • Y Gymdeithas Awtistiaeth Genedlaethol - defnyddir SMW yn helaeth bellach mewn Ysgolion Arbennig yng Nghymru a rhai ysgolion yn Lloegr. Mae ein cynhyrchion wedi'u cymeradwyo gan y Gymdeithas Awtistiaeth Genedlaethol sydd wedi argymell yr offeryn i rieni ond hefyd i feddygon teulu a Gweithwyr Iechyd Proffesiynol.

 • Mae gan Dîm Poen BIPCAF offer ffan SMW yn eu ‘Pecyn cymorth poen i gleifion ag anabledd llafar’ ac mae ar gael drwy holl feysydd clinigol Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

 • Mae Ap Amlieithog SMW yn rhan o'r system archebu Derbyniadau gan sicrhau bod cleifion ag anawsterau cyfathrebu'n cael parhad gofal drwy'r holl ysbyty - cysylltwch ag Andy Jones, Prif Nyrs yn Andy.Jones2@wales.nhs.uk

 • Mae Tîm Anabledd Dysgu Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (BIPAB) wedi cyflwyno offer ffan SMW yn llwyddiannus i bob maes clinigol 

 • Ysbyty Wythenshaw – Ysbyty Athrofaol De Manceinion – yr Adran Bediatrig 

 

Dilynwch ni