Neidio i'r prif gynnwy

Holiadur Cyn Llawdriniaeth

Mae'n ofynnol i bob claf lenwi Holiadur Sgrinio Iechyd cyn llawdriniaeth. 

Llenwch yr holl flychau ar yr Holiadur perthnasol isod a nodwch eich taldra a'ch pwysau. Ar ôl i chi wneud hynny, anfonwch e-bost atom. 

Yna bydd eich Holiadur wedi'i gwblhau yn cael ei adolygu gan nyrs arbenigol. Yn dilyn yr adolygiad hwn, gall nyrs gysylltu â chi i gael mwy o wybodaeth iechyd. Mae hyn yn rhan arferol o'n gweithdrefnau ac nid yw'n ddim byd i boeni amdano. Fel arall, gellir gwneud penderfyniad i chi ddod i'r ysbyty ar gyfer apwyntiad, sydd hefyd yn weithdrefn arferol.

Sylwch ei bod yn ofynnol i bob claf sy'n aros am lawdriniaeth gael asesiad cyn llawdriniaeth mor gynnar â phosibl ar ôl derbyn yr atgyfeiriad gan yr ymgynghorydd. Nid yw o reidrwydd yn golygu y bydd eich llawdriniaeth yn digwydd yn fuan.

Dilynwch ni