Neidio i'r prif gynnwy

Cyfleusterau Addysgu YALl

Ein Cyfleusterau

Ystafell Gyfarfod - Capasiti: Seddi 20 (Arddull Ystafell Bwrdd

 • PowerPoint
 • Siart troi
 • Taflunydd sleidiau
 • Taflunydd OHP
 • Fideo a DVD

Ystafell Seminar MDT  - Capasiti: Seddi 35 (Arddull Darlithio) 

 • Siart troi
 • Powerpoint
 • Taflunydd OHP
 • Microsgop
 • Fideo a DVD

Ystafell Seminar Deintyddol - Capasiti: Seddi 30 (Arddull Darlithio)

 • Siart troi
 • Powerpoint
 • Taflunydd sleidiau
 • Taflunydd OHP
 • Fideo a DVD

Ystafell Sgiliau Clinigol - Ystafell ddynodedig gydag 16 gorsaf ar gyfer addysgu ymarferol.

Ystafell Ddarlithio 1 - Capasiti: Seddi 50 (Arddull Darlithio)

 • PowerPoint
 • Siart troi
 • Taflunydd sleidiau
 • Taflunydd OHP
 • Fideo a DVD

Ystafell Ddarlithio 2 - Capasiti: Seddi 50 (Arddull Darlithio)

 • Siart troi
 • Powerpoint
 • Taflunydd sleidiau
 • Taflunydd OHP
 • Fideo a DVD

Ystafell Ddarlithio 3 - Capasiti: Seddi 50 (Arddull Darlithio)

 • Siart troi
 • Powerpoint
 • Taflunydd sleidiau
 • Taflunydd OHP
 • Fideo a DVD 

Gellir defnyddio Ystafelloedd Darlithio yn unigol neu fel capasiti o 100 neu 150. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Staff y Ganolfan Ôl-raddedig.

I gael rhagor o wybodaeth am sut i archebu ystafelloedd, cysylltwch â'r Swyddfa Ôl-raddedig, Ffôn: 029 2182 6342.  

Arlwyo

Gall y Ganolfan ddarparu te a choffi am gost o £1 y pen a fydd yn daladwy trwy anfoneb. Gallwn ddarparu amrywiaeth o giniawau - brechdanau, bwffe bys a bawd, neu bryd poeth. Darperir cinio gan arlwywyr allanol.

 

Dilynwch ni