Neidio i'r prif gynnwy

Ymchwiliad Gwaed Heintiedig

Ar 2 Gorffennaf 2018 lansiwyd Ymchwiliad Annibynnol i Waed a Chynhyrchion Gwaed Heintiedig. Mae'r Ymchwiliad yn archwilio'r amgylchiadau lle rhoddwyd gwaed a chynhyrchion gwaed heintiedig i ddynion, menywod a phlant a driniwyd gan y GIG yn y DU, a hynny'n benodol ers 1970. Rydym yn gweithio gyda Hemoffilia Cymru i sicrhau bod unigolion sydd am gael at eu cofnodion meddygol yn gallu gwneud hynny mor hawdd ag sy'n bosibl.

Mae BIP Caerdydd a'r Fro, ynghyd â chyrff cyhoeddus eraill, wedi mabwysiadu'r Siarter i deuluoedd a amddifadwyd drwy drasiedi gyhoeddus.  

Siarter i Deuluoedd a Amddifadwyd drwy Drasiedi Gyhoeddus - Ymchwiliad Gwaed.pdf (dogfen Saesneg yn unig)

Dilynwch ni