Neidio i'r prif gynnwy

Darpariaeth Nwyddau a Chwistrellau

Mae'n arfer da sicrhau bod systemau ar waith er mwyn i bobl sy'n chwistrellu sylweddau gael mynediad da at raglenni nodwyddau a chwistrellau (NSP), a elwir hefyd yn gyfnewidfeydd nodwyddau. Dylai'r gwasanaethau hyn fod ar gael gerllaw, dylai eu horiau agor fod yn addas a dylent roi cyfarpar chwistrellu a chyngor ar leihau risg niwed.

Un o nodau rhaglenni nodwyddau a chwistrellau yw lleihau achosion o drosglwyddo feirysau a gludir yn y gwaed a heintiau eraill sy'n cael eu hachosi trwy rannu cyfarpar chwistrellu, fel HIV a Hepatitis B ac C. Yn ei dro, bydd hyn yn helpu i leihau nifer yr achosion o feirysau a gludir yn y gwaed a heintiau bacterol, sy'n beth da i'n cymdeithas ehangach.

Mae rhaglenni cyfnewid nodwyddau hefyd yn ceisio lleihau mathau eraill o niwed a achosir gan ddefnyddio cyffuriau, ac maen nhw'n rhoi:

  • Cyngor ar leihau'r niwed a achosir gan gyffuriau gymaint â phosibl.
  • Cymorth i roi'r gorau i ddefnyddio cyffuriau trwy ddarparu atgyfeiriadau priodol i wasanaethau cymorth sylweddau arbenigol.
  • Mynediad at wasanaethau iechyd a lles eraill.

Ar ôl i chi ddefnyddio'ch cyfarpar, rydym yn eich annog i gael gwared arno'n ddiogel ac yn gyfrifol trwy ei ddychwelyd i'ch cyfnewidfa nodwyddau leol.

#CaelPrawf #CaelTriniaeth ar gyfer Feirysau a Gludir yn y Gwaed (BBV). I gael cyngor cyfrinachol a phrawf smotyn gwaed sych, siaradwch ag aelod o staff yn eich cyfnewidfa nodwyddau / gwasanaeth cymorth agosaf
 

Gwasanaethau Cyfnewid Nodwyddau

  Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener Dydd Sadwrn Dydd Sul

Taith (Caerdydd)

98 Neville Street, Caerdydd

07880 784 626

9-4pm 9-4pm 9-4pm Ar gau Ar gau Ar gau Ar gau

Taith (Y Barri)

2-10 Holton Rd
Y Barri, Bro Morgannwg
CF63 4HD

07880 784 626

12-4pm 10-4pm 12-4pm 10-4pm 12-4pm Ar gau Ar gau
CAU (Caerdydd)
Uned Angove (DATT)
Longcross St
Caerdydd

02920 335226

9:30-1pm

2-4pm

9:30-1pm

2-4pm

9:30-1pm

2-4pm

9:30-1pm

2-4pm

9:30-1pm

2-4pm

Ar gau Ar gau

Canolfan Huggard
Hansen Road
Caerdydd
CF10 5DW

02920 642000

8:30 - 7:30pm

Hostel
24/7

8:30 - 7:30pm

Hostel
24/7

8:30 - 7:30pm

Hostel
24/7

8:30 - 7:30pm

Hostel
24/7

8:30 - 7:30pm

Hostel
24/7

8:30 - 7:30pm

Hostel
24/7

8:30 - 7:30pm

Hostel
24/7


Fferyllfeydd Cymunedol

  Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener Dydd Sadwrn Dydd Sul

Fferyllfa Woodville Road 
74 Woodville Road, Cathays
Caerdydd, CF24 4EB

02920 227835

9-6pm 9-6pm 9-6pm 9-6pm 9-6pm Ar gau Ar gau

Pearn's Pharmacies (Tremorfa)

21 South Park Rd
(gerllaw Canolfan Feddygol Cloughmore)
Tremorfa, CF24 2LU

02920 462543

9-6pm 9-6pm 9-6pm 9-6pm 9-6pm Ar gau Ar gau

Boots Albany Road

77-79 Albany Road
Caerdydd, CF24 3LN

02920 483043

8:30-
6pm
8:30-6pm 8:30-6pm 8:30-6pm 8:30-6pm 8:30-6pm Ar gau

Fferyllfa Caerau Lane

40 Caerau Lane
Trelái, Caerdydd
CF5 5HQ

02920 598080

9-6pm 9-6pm 9-
5:30pm
9-6pm 9-6pm 9-1pm Ar gau

Pearn's Pharmacies (Trelái)

3 Wilson Road
Trelái, Caerdydd
CF5 4LJ

02920 599511

9-6pm 9-6pm 9-6pm 9-6pm 9-6pm Ar gau Ar gau

Boots Caerdydd Canolog

Broadcasting House
Y Sgwâr Canolog
Caerdydd, CF10 1FS

02920 236279

8:30-3pm 8:30-3pm 8:30-3pm 8:30-3pm 8-3pm 9-1pm 11-1pm

St Mellons Pharmacy

Seaview Stores Londis
Newport Road
Caerdydd, CF3 5UA

02920 777026

9-
5:30pm
9-
5:30pm
9-
5:30pm
9-
5:30pm
9-
5:30pm
Ar gau Ar gau

The Murch Pharmacy

Canolfan Feddygol Dinas Powys
Murch Road
Dinas Powys
Bro Morgannwg
CF64 4RE

02920 512279

8:30-
6:30pm

8:30-
6:30pm
8:30-
6:30pm
8:30-
6:30pm
8:30-
6:30pm
Ar gau Ar gau

Park Crescent Pharmacy

8 Park Crescent
Y Barri
Bro Morgannwg
CF62 6HD

01446 735814

9-1pm

2-6pm

9-1pm

2-6pm

9-1pm

2-5pm

9-1pm

2-6pm

9-1pm

2-6pm

9-12pm Ar gau

Rhoose Pharmacy

53 Fontygary Road
Y Rhws
Bro Morgannwg
CF62 3DT

01446 710277

9-
5:30pm
9-
5:30pm
9-
5:30pm
9-
5:30pm
9-
5:30pm
9-
12:30pm
Ar gau

Boots - Holton Road

121/125 Holton Road, Y Barri
Bro Morgannwg
CF63 4SW

01446 735280

8:30-
5:30pm
8:30-
5:30pm
8:30-
5:30pm
8:30-
5:30pm
8:30-
5:30pm
8:30-
5:30pm
10-
4pm

Boots - Windsor Road

24 Winsdor Road
Penarth
Bro Morgannwg
CF64 1YJ

02920 707710

9:30-
5pm
9:30-
5pm
9:30-
5pm
8:30-
5:30pm
9:30-
5pm
8:30-
5pm
10-
4pm

Boots - Boverton Road

7 Boverton Road
Llanilltud Fawr
Bro Morgannwg
CF61 1XZ

01446 792300

8:30-6pm 8:30-6pm 8:30-6pm 8:30-5pm 8:30-5pm 8:30-5pm Ar gau


 

Dilynwch ni