Neidio i'r prif gynnwy

E-DAS

Mae EDAS (neu Fynediad at Wasanaethau Cyffuriau ac Alcohol, i roi ei enw llawn iddo) yn bwynt mynediad unigol ar gyfer unrhyw un sy'n teimlo bod ganddo broblem gydag unrhyw fath o sylwedd yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg. Mae EDAS yn darparu mynediad syml ac effeithiol at yr ystod lawn o wasanaethau camddefnyddio sylweddau yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg.

P'un a ydych chi erioed wedi defnyddio gwasanaethau o'r blaen neu'n gyfarwydd â nhw, bydd staff EDAS yn rhoi apwyntiad rhad ac am ddim a chyfrinachol i chi. Byddwn yn defnyddio'r amser hwn i drafod chi eich hun, eich amgylchiadau a beth y gallech ddymuno ei gael o wasanaethau. Gyda'n gilydd, gallwn benderfynu ar y llwybrau gorau i fodloni'ch anghenion a chymryd y cam cyntaf ar eich taith.

Ansicr p'un a yw'r gwasanaeth hwn yn addas i chi? Ffoniwch ni neu galwch heibio i gyfarfod ag un o'n gweithwyr cyfeillgar i drafod beth sydd ar gael.

Amserau Agor 
Oherwydd yr amgylchiadau presennol yn ymwneud â Covid 19, mae EDAS yn darparu gwasanaeth Brysbennu dros y Ffôn yn unig ar hyn o bryd trwy ffôn pwynt cyswllt unigol. I gysylltu ag aelod o dîm EDAS, anfonwch neges e-bost atom ar taith@cgl.org.uk neu ffoniwch ni ar 07880 784 626 yn ystod yr oriau agor isod:
 
Dydd Llun                   09:30 – 16:30
Dydd Mawrth             09:30 – 16:30
Dydd Mercher            09:30 – 16:00
Dydd Iau                     10:00 – 16:30 
Dydd Gwener              09:30 – 16:00
 
Dim ond un ffôn pwynt cyswllt unigol sydd ar gael, felly os bydd tôn brysur gadewch neges lais a byddwn yn eich ffonio'n ôl y diwrnod hwnnw o fewn yr oriau agor a nodwyd uchod.
Efallai na fydd y tîm ar gael i ateb galwadau yn ystod y sesiynau briffio boreol dyddiol 09:00 – 09:30, ac rydym yn cynnal cyfarfodydd adolygu risgiau a diogelu bob bore dydd Iau 09:00 – 10:00.
Os oes gennych fwy o gwestiynau, edrychwch ar ein tudalen ‘Cwestiynau Cyffredin’ a fydd yn ateb y rhan fwyaf ohonynt, gobeithio. Fel arall, mae croeso i chi ein ffonio ni ar 07880 784 6
Dilynwch ni