Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaethau Cleifion Mewnol Diabetig

Ysbyty Athrofaol Cymru (UHW)

 • Mae gan dri meddyg ymgynghorol welyau cleifion mewnol yn Ysbyty Athrofaol Cymru.
 • Ar hyn o bryd, mae'r gwasanaeth Diabetes wedi'i leoli ar Ward C5.
 • Adolygiad meddygol cleifion mewnol drwy fonyn ymgynghori ysgrifenedig. 
 • Nid yw atgyfeiriadau'n cael eu derbyn drwy ffacs. Caiff atgyfeiriadau eu gwneud drwy'r system atgyfeirio e-gyngor a chyfathrebu.

Gwasanaeth nyrsio arbenigol diabetes i gleifion mewnol

 • Mae Nyrs Diabetes Arbenigol i Gleifion Mewnol.
 • Mae Ysbyty Athrofaol Cymru yn derbyn atgyfeiriadau drwy ffacs yn unig.
 • Bydd y gwasanaeth yn cynnwys Rookwood nes iddo symud i UHL.

Ysbyty Athrofaol Llandochau (UHL)

 • Mae gan UHL bedwar meddyg ymgynghorol. 
 • Mae un nyrs diabetes arbenigol yn gofalu am gleifion ar unrhyw adeg.
 • Mae'r gwasanaeth Diabetes wedi'i leoli ar Ward E4 ar hyn o bryd.
 • Adolygiad meddygol cleifion mewnol drwy fonyn ymgynghori ysgrifenedig.
 • Nid yw atgyfeiriadau'n cael eu derbyn drwy ffacs. Caiff atgyfeiriadau eu gwneud drwy'r system atgyfeirio e-gyngor a chyfathrebu.

Gwasanaeth nyrsio arbenigol diabetes i gleifion mewnol

 • Dau Addysgwr Nyrsys Diabetes i Gleifion Mewnol.
 • Mae Llandochau'n derbyn atgyfeiriadau drwy ffacs yn unig.
 • Mae gwasanaeth yn cael ei ddarparu i bob ward i oedolion yn UHL, Hafan-y-coed, Ysbyty y Barri a Rookwood, pan fydd yr ysbyty'n symud.
Dilynwch ni