Neidio i'r prif gynnwy

Taflenni Gwybodaeth i Gleifion

Rhoddir isod amrywiaeth o daflenni gwybodaeth i gleifion.

Sylwch fod y taflenni gwybodaeth hyn wedi'u bwriadu ar gyfer cleifion sydd â diagnosis wedi'i gadarnhau, ac nad ydynt yn disodli nac yn cynrychioli cyngor meddygol.


CGD

CVID

Syndrom Hyper IgE

Syndrom Hyper IgM

Diffyg Is-ddosbarth IgG

SCID

Diffyg IgA Detholus

Diffyg Gwrthgorff Penodol

WAS

XLA

Dilynwch ni